• Symtomen kan bero på att maten innehåller så kallade biogena aminer som vissa människor är känsliga för. (allergia.se)
 • aminhypotes, hypotesen att affektiva störningar (depression, mani) betingas av rubbningar i syntes, frisättning eller elimination av biogena aminer, främst noradrenalin och serotonin, i centrala nervsystemet (CNS). (ne.se)
 • Biogena aminer är småmolekylära metaboliter som förekommer i små halter i djur, växter och livsmedel. (ruokavirasto.fi)
 • Ingredienser i en del kompletteringsfoder innehåller smakämnen, konserveringsmedel, eteriska oljor innehåller biogena aminer, som är en indikator på förstöring av ett livsmedel eller foder. (greenfoot.se)
 • Intag av livsmedel med så höga halter biogena aminer, att katabolismen inte är tillräckligt snabb, billigare alternativ till framidex europe . (apoteksverige.life)
 • Hela 84 procent hänvisade till födoämnesintolerans - oftast beskrevs överkänslighet mot fet mat, histaminfrisättande livsmedel (skaldjur, ägg), kost med konserveringsmedel (filmjölk, lingon) och livsmedel som är rika på biogena aminer (dessertost, vin). (foodmonitor.se)
 • Aktiviteten i enzymet DAO minskar nämligen tillfälligt av alkohol, och förmågan att bryta ner biogena aminer hämmas. (allergia.se)
 • Biogena aminer kan ha biologiska effekter och det verkar som att den drabbade har svårt att bryta ner det aktuella ämnet, och därför blir reaktionen olika för olika personer. (blogspot.com)
 • Kakao och choklad kan vara histaminfrisättande (det vill säga kan frisätta kroppens eget histamin), samt innehålla de biogena aminerna seretonin och fenyletylamin. (fragadietisten.se)
 • En av anledningarna till att det är svårt att komma de biogena aminerna på spåren, är att reaktionen kan dröja allt från några minuter till många timmar. (allergia.se)
 • Dessutom ökar alkohol tarmens genomsläpplighet, vilket gör att kroppen hinner ta upp mer av de onedbrutna biogena aminerna och reaktionen blir kraftigare. (allergia.se)
 • Till de biogena aminerna hör t.ex. (blogspot.com)
 • När det är speciell mat som triggar migränen så handlar det oftast om ämnen som kallas biogena aminer . (blogspot.com)
 • För min del är det mycket rostade rotfrukter eller wokade grönsaker, i och med lillpys eksem (atopiskt, tror jag mig ha klurat ut, och han reagerar på det som kallas "biogena aminer" och finns i riklig mängd i bl.a. citrusfrukter, tomater, paprika, kakao, vissa äppelsorter, inte allergi, utan överkänslighet). (blogspot.com)
 • Faktum är att känsligheten för biogena aminer kan variera beroende på om man till exempel haft en infektion eller varit magsjuk. (allergia.se)
 • Ett annat exempel är symtom som uppstår vid intag av biogena aminer som kan finnas i kosten. (netdoktor.se)
 • Till exempel finns det människor som mår bäst på en kost där man utesluter biogena aminer eftersom dessa orsakar oönskade reaktioner hos vissa individer. (blogspot.com)
 • Vid en allergisk reaktion släpps den biogena aminen histamin ut från celler i immunförsvaret. (jagkraft.se)
 • Vid icke-allergisk anafylaxi, som är mer ovanlig hos barn, sker direkt frisättning av mediatorer från mastceller och basofila granulocyter (typexempel: reaktion på biogena aminer, kontrastmedel och läkemedel). (internetmedicin.se)
 • Normalt bryts biogena aminer ner i mag-tarmkanalen men en del individer har brist på enzymet diaminooxidase (DAO) som ansvarar för nedbrytningen. (blogspot.com)
 • Dessutom kan histamin frisättas då man äter sk biogena aminer som finns i olika ostar (särskilt mögelostar), vin, öl, dåligt förvarad makrill och tonfisk. (doktorn.com)
 • Födoämnen som innehåller biogena aminer av något slag är t ex lagrade produkter av kött (salami) och mjölk (aromatiska ostar), fisk och rödvin. (fragadietisten.se)
 • Enteroendokrina celler 0 frågor Celler fördelade i ytskiktet genom hela mag-tarmkanalen som innehåller reglerpeptider och/eller biogena aminer. (lookformedical.com)