• Medan västerländsk medicin i hög grad försummat detta forskningsområde, i tron att livet i grunden var ett biokemiska fenomen, och att inga organ eller fysiologiska system i kroppen som är känsliga för elektromagnetisk strålning, ryska vetenskapsmän betraktade livet som i första hand ett elektromagnetiskt fenomen. (wordpress.com)
  • Systemets tillvägagångssätt är att utveckla matematiska modeller som kan simulera alla biofysiska och biokemiska processer som är involverade i fotosyntes på ett trovärdigt sätt och sedan utföra numeriska experiment för att identifiera mål för ingenjörer för högre produktivitet. (davidmucchiano.com)
  • Mycket kortfattat: Den allmänt vedertagna biofysiska förklaringsmodellen går ut på att alla organ i kroppen består av celler som består av komplexa molekyler som består av atomer etc. (bicom.se)