• Forskningen är fokuserad inom ämnena atom- och molekylfysik, den kondenserade materiens fysik, spinntronik, komplexa system samt biofysik och genomförs i en internationell miljö med omfattande nationella och internationella samarbeten. (universitetsjobb.se)
 • Vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB) bedrivs grundforskning och utbildning. (ki.se)
 • Ulrika Marklund, forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet. (ki.se)
 • I framtiden kommer man därmed bättre kunna bena ut nervcellernas roll vid olika tarmsjukdomar samt identifiera måltavlor för ny medicin, säger Ulrika Marklund , forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet och studiens sisteförfattare. (ki.se)
 • 1 Fastställd 20 mars 2014 Jämställdhetsplan för Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet Den av Institutionsstyrelsen utsedda jämställdhetsgruppen, bestående av tre representanter för lärarna, två för doktoranderna, en för TA personalen samt prefekt, har utarbetat följande jämställdhetsplan för Institutionen för biokemi och biofysik. (docplayer.se)
 • Doktorand i biofysik (B) vid Institutionen för biokemi och biofysik. (dn.se)
 • Detta projekt har syftat till att säkerställa att den infrastruktur och det världsledande kunnande som byggts upp inom ramen för SGC-projektet på Institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik (MBB) vid Karolinska Institutet, bibehålls och tillgängliggörs för svenska forskare, till stöd för svensk forskning. (vinnova.se)
 • Utöver verksamheten vid KI:s kemiska institutionen, numera institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, har Cronholm varit tillförordnad professor i medicinsk näringslära och i experimentell alkohol- och narkotikaforskning. (wikipedia.org)
 • Forskningen vid institutionen sträcker sig från organisk, oorganisk och fysikalisk kemi, till biokemi och biofysik. (uu.se)
 • Christer Betsholtz i ett av laboratorierna på Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet. (sverigesradio.se)
 • Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB) söker nu en Ekonom. (mynetworkglobal.com)
 • Institutionen har vidare kursansvaret för Biomedicinsk kemi med basal läkemedelskemi inom biomedicinprogrammet, Cellens struktur och funktion inom läkarprogrammet, Medicinsk kemi och biofysik inom tandläkarprogrammet, samt examensarbeten inom masterprogrammet i biomedicin. (umu.se)
 • Institutionen för cell- och molekylärbiologi omfattar sex forskningsprogram och denna tjänst är associerad med programmet i molekylär biofysik. (mynetworkglobal.com)
 • Forskning vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik representerar en grundligt angreppssätt till studier av biologiska system på molekylär nivå. (umu.se)
 • Familjen Erling-Perssons Stiftelse meddelade nyligen att de stödjer två projekt under ledning av forskare vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik. (umu.se)
 • Molekylära material är en av enheterna vid avdelningen för Biofysik och bioteknik, Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM). (liu.se)
 • Fyra av de 17 projekten finns vid Institutionen för medicinsk biovetenskap och tre vardera vid institutionerna för klinisk mikrobiologi, medicinsk kemi och biofysik samt strålningsvetenskaper. (mynewsdesk.com)
 • Institutionen för cell och molekylärbiologi omfattar sex skilda forskningsprogram inom områden såsom bioinformatik, mikrobiologi och biofysik. (uu.se)
 • Genom att analysera hela genomet har vi kunnat visa hur Pfh1 helikaset gynnar DNA-kopieringen och minskar mängden skadad arvsmassa som skapas där kopieringen är invecklad, säger Nasim Sabouri, som är forskare vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik och medförfattare av artikeln i PLOS Genetics. (forskning.se)
 • Ett sätt kan vara att utveckla läkemedel som på olika sätt påverkar hur patogener interagerar med och påverkar cellens upptagssystem på cellytan, säger Lars Nygård Skalman, som är doktorand vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik och författare av avhandlingen. (forskning.se)
 • Fredagen den 19 maj försvarar Lars Nygård Skalman, Insititutionen för medicinsk kemi och biofysik sin avhandling med titeln: Hur patogener tar sig in i värdcellen samt rollen av endocytiska mekanismer vid skador på cellmembranet. (forskning.se)
 • Som Postdoktor inom Kvantitativ mikrobiologi/Biofysik kommer du att använda och utveckla nya single-molecule/singel cell-verktyg som gör det möjligt att koppla förändringar i den genomiska DNA-sekvensen till dynamiska fenotyper för tusentals olika bakteriestammar parallellt. (uu.se)
 • Vara skicklig inom områdena mikrobiologi, experimentell biofysik och programmering. (uu.se)
 • Forskningen som bedrivs är unik i Sverige och också i världen genom dess tvärvetenskapliga karaktär och inkluderar bl a cellbiologi, biokemi, biofysik och teori. (dn.se)
 • Institutionens forskningsområden är indelade i sex forskningsprogram som täcker allt från cellbiologi till biofysik för enskilda molekyler. (uu.se)
 • Martina Johansson r civilingenj r inom bioteknik och biofysik fr n Chalmers och har alltid jobbat med forskning p olika s tt. (bokus.com)
 • Martina Johansson är civilingenjör i bioteknik och biofysik från Chalmers som brinner för hälsa och välmående. (tanum.no)
 • Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av undervisning inom områdena biofysik samt avbildningsmetoder. (mynetworkglobal.com)
 • Professor Ilpo Vattulainens forskarteam undersöker med hjälp av beräkningsmässig biofysik lipiders inverkan på proteinernas funktioner. (aka.fi)
 • Totalt cirka 100 skrifter inom biofysik, oftalmologi och ögonkirurgi. (wikipedia.org)
 • SFBBM, Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi är en förening som arbetar för främjandet av de nämnda vetenskaperna i Sverige. (kemisamfundet.se)
 • Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi" (SFBBM) (Eng. (kemisamfundet.se)
 • Ha erfarenhet av metodutveckling inom biofysik. (uu.se)
 • Civilingenjör i biofysik, University of Minnesota. (tobii.com)
 • Hon har dubbel masterexamen från Chalmers tekniska högskola: en i medicinsk bioteknik och en i biofysik (biological engineering). (adlibris.com)
 • Vores forskning er fordelt på 9 sektioner fokuseret på bæredygtig energi, materialer, kvanteteknologi og biofysik. (dtu.dk)
 • Biofysik är den del av biologin som omfattar studiet av fysikaliska egenskaper hos vävnader och celler och fysikaliska förlopp i levande organismer. (wikipedia.org)