• Kursen ska bredda och fördjupa dina kunskaper i galenisk farmaci och/eller biofarmaci, speciellt vad det gäller industriell farmaci samt att ge inblick och erfarenhet av vetenskapligt arbete. (allastudier.se)
  • Institutionen för farmaci bedriver en bred verksamhet inom läkemedelsområdet med forskning och undervisning i biofarmaci, läkemedelsformulering, utvärdering av läkemedelsanvändning, farmaceutisk fysikalisk kemi, galenisk farmaci samt farmakoepidemiologi och farmakoekonomi. (varbi.com)
  • Utbildning i Biofarmaci/Farmakokinetik i Sigtuna. (docplayer.se)