• Centrum för forsknings- & bioetik är ett mångvetenskapligt forskningscentrum med 27 anställda. (uu.se)
 • Centrum för forskningsetik & bioetik vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. (uu.se)
 • De riskerar att gå med i studier på etiskt tveksamma grunder, säger Tove Godskesen, forskare vid Centrum för forsknings- & bioetik, CRB, vid Uppsala universitet, sjuksköterska och en av författarna bakom studien. (uu.se)
 • Bloggen drivs av Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) vid Uppsala universitet. (uu.se)
 • Han är anställd vid Centrum för forsknings- & bioetik. (uu.se)
 • Men vi kan inte hitta något kvalificerat stöd för att det skulle vara så", skriver här Tove Godskesen, forskare vid Centrum för forsknings- & bioetik, CRB, vid Uppsala universitet, och studieansvarig. (onkologiisverige.se)
 • Den 1 oktober invigs centrum för medicinsk humaniora och bioetik vid Linköpings universitet. (liu.se)
 • Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB) är ett nytt forskningscentrum vid Linköpings universitet. (liu.se)
 • Den 1 oktober inviger rektor Jan-Ingvar Jönsson Centrum för medicinsk humaniora och bioetik. (liu.se)
 • Centrum för medicinsk humaniora och bioetik samfinansieras av medicinska fakulteten, filosofiska fakulteten samt rektor. (liu.se)
 • Anna-Lydia Svalastog är forskare vid Centrum för forsknings- och bioetik, Uppsala universitet. (umu.se)
 • Idag arbetar Lisa som forskare och lektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) i Uppsala. (su.se)
 • Här skriver forskare vid Centrum för forsknings- och bioetik, Uppsala universitet, om forskningsetiska och bioetiska frågor och om aktuell forskning. (blogglista.se)
 • Etikbloggen publiceras av Centrum för forsknings- & bioetik vid Uppsala universitet. (uu.se)
 • Elisabeth (Lisa) Furberg (FD) är biträdande lektor vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori på Göteborgs Universitet, samt vid Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) på Uppsala Universitet. (swipsverige.se)
 • CODEX drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med Centrum för forsknings- & bioetik vid Uppsala universitet. (lu.se)
 • Michele Farisco och Kathinka Evers från Centrum för forsknings- & bioetik ser på medvetande som ett kontinuum. (uu.se)
 • Anna T Höglund är universitetslektor vid Centrum för forsknings- och bioetik och är själv mycket matintresserad. (uu.se)
 • Bioetik är ett vetenskapligt område som handlar om sambanden mellan å ena sidan biologi , naturvetenskap och medicin och å andra sidan etik , filosofi och teologi . (wikipedia.org)
 • Kurser på nätet och på plats omfattar empirisk bioetik, forskningsetik, klassiska fall, klinisk etik och andra. (lawstudies.se)
 • Programmet innehöll ett brett sortiment av olika ämnen, med huvudföreläsningar om frågor som etik och åldrande, global rättvisa, "moral enhancement" samt principilism inom bioetik. (smer.se)
 • doktorsexamen i bioetik, medicinsk etik, samhällsvetenskap eller sociologi. (varbi.com)
 • Medan analys och diskussion av norm- och värdefrågor inom många områden utvecklats till självständiga discipliner - såsom vårdetik, bioetik, miljöetik och affärslivets etik - har ett vi. (litteraturmagazinet.se)
 • Andra teman som dyker upp i forskningsprogrammet är till exempel klimaträttvisa som handlar om att effekten av klimatförändringarna i hög grad drabbar dem som inte har orsakat dem, och om medicinsk etik och bioetik som bland annat handlar om hur tekniska framsteg kan påverka våra kroppar och vilka konsekvenser det får. (iffs.se)
 • Ulrik Kihlbom är universitetslektor i bioetik vid Uppsala universitet och Anders Ullholm är högskoleadjunkt i retorik vid Södertörns högskola. (issuu.com)
 • Per Sandin som är forskare i bioetik på Sveriges lantbruksuniversitet berättar om det. (genteknik.nu)
 • Tanken är att listan ska fungera som en utgångspunkt när forskare i bioetik överväger lämplig tidskrift att publicera sitt arbete i. (uu.se)
 • Enligt Heikki Saxén, Tammerfors universitets forskare i bioetik, är bedömningen av vem som beviljas intensivvård för bred. (samsnet.fi)
 • En obligatorisk seminarieserie med föreläsningar om bland annat forskningsetik, presentationsteknik och bioetik ges under den första terminen. (uu.se)
 • I workshopar rör sig diskussionerna kring allt från religonsfrihet till bioetik och från asylsökande till teologi. (evl.fi)
 • Min forskning handlar främst om bioetik men också om etiska frågor i gränslandet mellan naturvetenskap och livsåskådning. (lu.se)
 • Bakom fasaden är bioetik såväl samtalskonst som tänkande och forskning. (uu.se)
 • I år hade skolungdomar från Cypern och Grekland bjudits in att delta i gruppdiskussioner om hur bioetik kan inkluderas i utbildning och forskning. (smer.se)
 • I fokus för invigningen står ett samtal om den pågående pandemin och betydelsen av forskning inom medicinsk humaniora och bioetik, forskning som kan bidra till att utveckla hälso- och sjukvården. (liu.se)
 • Inom bioetik har hans forskning bestått i dels att pröva koherensen i den offentliga politik om ställningstaganden som rör liv och död, dels att tillämpa försiktighetsprincipen på regleringar av abort. (gu.se)
 • säger Per Sandin, lektor i bioetik och miljöetik på Sveriges Lantbruksuniversitet och docent i filosofi vid KTH. (smartagri.se)
 • Biomedicinarna diskuterar en kurs i Bioetik. (ki.se)
 • Läser en kurs i bioetik på Södertörn och gör deodorant av bivax och salvia. (wordpress.com)
 • Genom det sena 1900-talets utveckling av bioteknik har det närliggande området bioetik uppstått där frågor som människoceller i djur dryftas. (wikipedia.org)
 • Henrik Friberg-Fernros forskningsområden rör humanitära interventioner, bioetik, politik och religion samt deliberativ demokratiteori. (gu.se)
 • Även för ett nytt ämne som exempelvis bioetik kan det vara meningsfullt att se vad filosofer genom historien tänkt i liknande frågor. (wikipedia.org)
 • Yuck-faktorn är mest använt inom teknik och bioetik, och ett exempel på hur den ter sig kan vara: jag upplever tanken på kloning av människor som motbjudande, därför är kloning av människor de facto oetiskt och fel. (frihetssmedjan.se)
 • Redigering av dna i friska embryon för att minska risken för hiv är vare sig nödvändigt eller lämpligt, säger Ainsley Newson, docent i bioetik vid University of Sydney, i ett uttalande. (nyteknik.se)
 • Alden March Bioethics Institute är en internationellt erkänd ledare inom det växande området bioetik och dess utbildningsprogram kombinerar enastående lärare, innovativa forskare, utmärkta studenter, den senaste undervisningstekniken och ett intensivt kliniskt etikprogram. (lawstudies.se)
 • Jag forskar om bioetik på populationsnivå och jämförbarhetsproblem, och ska utveckla en teori om hur man kan fatta beslut om fördelning av hälsorelaterade resurser - på basis av att substantiella principer endast delvis kan bestämma hur man bör handla. (gu.se)
 • En grundläggande frågan inom bioetik är vad som är etiskt försvarbart, när det gäller vår förmåga att manipulera naturliga processer. (sacf.se)
 • Bioetik Deontologi Välgörande - vårdgivaren ska värna om patientens bästa. (wikipedia.org)