• Vi finns vid programmet för analytisk kemi som har lång tradition inom bland annat bioanalys och masspektrometri. (uu.se)
  • Mohamed Abdel-Rehim är forskare i bioanalys, speciellt inom provupparbetning och masspektrometri. (wikipedia.org)
  • Detta innebär fördjupningar inom både våtkemisk analys och instrumentella tekniker såsom spektroskopi, elektrokemi, kromatografi, kapillärelektrofores och masspektrometri, med tillämpningar inom bl a kvalitetskontroll, miljöanalys och livsmedels- och bioanalys. (kau.se)
  • Läkemedelsanalys: speciellt betonas enantiomeranalys, produktanalys med betoning på hållbarhetsanalys och utlösningsprofil hos läkemedelsberedningar, samt bioanalys såsom analysmetodik vid faramkokinetiska undersökningar. (lth.se)
  • Inom dessa områden jobbar vi bland annat med frågor kring rent vatten, återvinning, minskade utsläpp av växthusgaser, nya produkter, förbättrad bioanalys samt hälsosam mat och hälsosamt foder. (lu.se)