• Lite om Hypergeometrisk fördelning, framför allt hur den kan approximeras med binomialfördelning då andelen valda kulor är litet i förhållande till urnans storlek, vilket svarar mot att det då inte spelar någon roll om dragningen sker med eller utan återläggning. (kth.se)
  • De huvudsakliga sannolikhetsfördelningar som används inom samhällsvetenskaplig forskning, inklusive binomialfördelning, exponentiell fördelning, normalfördelning och Poissonfördelning, introduceras, och deras egenskaper och tillämpningar utforskas i intensiva datorlaborationer. (liu.se)
  • 14 Binomialfördelning Varje sannolikhetsproblem som innehåller följande egenskaper 1. (docplayer.se)