• Binjuretumörer uppvisar stor variation både när det gäller symtom och krav på handläggning. (cancercentrum.se)