• Forskning fokuserar på att förbättra diagnostik och behandling av patienter med hypofys- och binjuresjukdomar. (gu.se)
  • Kursen indelas i olika kunskapsområden inom endokrinologin, där varje del såsom, exempelvis diabetes mellitus, binjuresjukdomar, benmetabola sjukdomar och hypofyssjukdomar representeras med teoretisk introduktion, seminarier, ronder och patientfall för att på ett mångfacetterat sätt belysa utredning och behandling av dessa patientgrupper. (ki.se)