• När man utsätts för påfrestningar aktiveras flera olika stressystem i kroppen och ett av dessa är hypotalamus-hypofys-binjurebark-axeln (HPA-axeln) med hormonet kortisol som sin slutprodukt. (vgregion.se)
  • Aktiverad HPA-axel (hypothalamus - hypofys - binjurebark) ger ökad kortisolinsöndring p.g.a. kronisk stress eller depression. (praktiskmedicin.se)
  • Endogen hyperkortisolism (Cushings syndrom) orsakas vanligen av en ACTH- eller kortisolproducerande tumör i hypofys, lunga eller binjurebark. (symptoma.se)
  • Har kapacitet också att integrera västerländsk (reduktionistisk) - och österländsk (holistisk) medicin genom speciellt fokus på några "gemensamma nämnare", (a) autonoma nervsystems dynamiska beteende ("beaktande" SAM, sympatiko-adrenomedullära- och HPA, hypotalamus- hypofys -binjurebark axlarna/systemen) och (b) delar av cellmetabolismen liksom (c) kardiovaskulära beteenden. (stressmedicin.se)
  • Man kan också ha brist på hypofyshormonet ACTH = sekundär binjurebark-insufficiens. (blogspot.com)
  • Vid positivt svar på DST kan kortisonbildande godartade tumörer i hypofysen, binjurebark eller lungor inte uteslutas, utan måste utredas ytterligare. (wikipedia.org)
  • Kaliumbalans åstadkoms genom hormoner från binjurebark och den främre hypofysen. (husapoteket.eu)
  • En frisk binjurebark ökar vid sådana tillfällen hormonproduktionen medan en person med Addisons sjukdom själv måste öka mängden kortisol med hjälp av tabletter. (addisongruppen.se)
  • Fettväven bildar i sig en betydande mängd köns- och stresshormoner, hormoner som främst produceras i äggstockar och binjurebark. (doktorn.com)
  • Ofta flera samverkande orsaker vid livshotande hyperkalemi såsom njur-insufficiens, avbruten steroidbehandling vid sekundär binjurebark-insufficiens, acidos, hemolys, stor muskelskada. (janusinfo.se)