• Fibrom består av bindvävsceller samt kollagen och är ofarligt, dock kan vissa uppfatta Fibromer som kosmetiskt störande. (bokadirekt.se)
 • Huller om buller skickas cellerna in, bindvävsceller, kollagen - kroppen har inte tid att skapa nya celler av det slag som blev skadade från början (det som kallas regenerering). (sverigesradio.se)
 • Fibrom är en helt ofarlig godartat bindvävstumör som är uppbyggd av bindvävsceller och trädstrukturer av kollagen. (renewskin.se)
 • Kollagen är ett protein bestående av bindvävsceller. (borgestetik.se)
 • Forskarna tittade på keratinocyter, det vill säga celler som finns i överhuden och som innehåller keratin och på fibroblaster, det vill säga en typ av bindvävsceller som bidrar till att producera kollagen. (greatlife.se)
 • Skintags består av bindvävsceller och kollagen och är egentligen helt ofarliga. (bodyandface.se)
 • Fibrom består av bindvävsceller och kollagen och är helt ofarliga men kan upplevas som kosmetiskt störande. (ystadshudlaser.se)
 • Matriskomponenter (såsom kollagen, elastin, hyaluronsyra) produceras och utsöndras av fibroblaster, bindvävsceller inbäddade i den extracellulära matrisen. (beauty-bar.se)
 • Vi har undersökt uttrycksmönstret av gener i bindvävsceller - så kallade fibroblaster- med en känslig teknik som tillåter analys av en cell i taget. (vetenskaphalsa.se)
 • Genom att se vilka gener som är aktiva i 768 enskilda bindvävsceller från en musmodell av bröstcancer, har vi kunnat identifiera tre olika undergrupper av fibroblaster som skiljer sig åt i funktion och uppkomst, säger cancerforskaren Kristian Pietras, professor i molekylär medicin vid Lunds universitet. (vetenskaphalsa.se)
 • Retrovirusen inaktiverades i fibroblaster (en typ av bindvävsceller). (genteknik.se)
 • Fibroblaster är unga bindvävsceller som är ansvariga för hudens textur. (dermatude.com)
 • I bröstcancerstromat finns bindvävsceller, även kallade fibroblaster, som aktiveras i takt med att cancercellerna blir mer aggressiva. (onkologiisverige.se)
 • Den största gruppen av de bindvävsceller som forskarna hittade, styr utvecklingen av blodkärl - så kallade kärlfibroblaster. (vetenskaphalsa.se)
 • Slutligen fann forskarna en tredje grupp av celler, som egentligen utgörs av tumörceller som har förklätt sig till bindvävsceller. (vetenskaphalsa.se)
 • Den "molekylära robot" som forskarna konstruerat har prövats i försök på odlade bindvävsceller - både från friska personer och från personer med den svenska mutationen - och som en injektion direkt i hjärnorna på så kallade transgena möss, som med speciell teknik försetts med det mänskliga sjukdomsanlaget. (unt.se)
 • Forskarna sekvenserade bindvävsceller och embryonala stamceller från en blandras mellan två avlägset besläktade husmöss. (medicinskaccess.se)
 • Nyligen beskrev forskarna i Lund upptäckten av en tillväxtfaktor som förmedlar information mellan tumör- och bindvävsceller i brösttumörer. (gustafssonsstiftelser.se)
 • Barnen har fått behandling med så kallade mesenkymala stamceller, en slags bindvävsceller som kan bilda och förbättra benvävnad. (ki.se)
 • Extremt enkelt uttryckt tog alltså Yamanaka bindvävsceller från huden, omprogrammerade dessa tillbaka till stamceller, för att sedan bestämma vad de skulle bli. (diabethics.com)
 • Ett fibrom är uppbyggt av bindvävsceller och är helt ofarliga. (nordiskakliniken.se)
 • Hårt Fibrom består av mycket fibrin och få bindvävsceller och känns ibland som små bindvävsknutor. (ystadshudlaser.se)
 • Nu är cellerna färdigodlade och redo att angripa mina trasiga bindvävsceller! (blogg.se)
 • Cellerna byter identitet och blir till både bindvävsceller i tandens pulpa och till odontoblaster, de celler som producerar det hårda dentinet under emaljen. (ki.se)
 • Alla typer av celler som prövats har växt mycket bra i gelatinbollarna både hudceller, bindvävsceller, broskceller, förstadier till fettceller och bröstkörtelceller. (doktorn.com)
 • Orsaken till att man får synlig ärrvävnad efter en operation, olycka eller acne är att huden inte läker med nya hudceller utan med bindvävsceller, så kallad ärrvävnad. (facedesignkalmar.se)
 • Här är tanken att de ska föras in tillsammans med stödjestamceller, som endotelceller (som bildar kärl), nervceller eller bindvävsceller. (familjenerlingperssonsstiftelse.se)
 • Makrofagerna omvandlas till bindvävsceller med förmåga att smälta samman till jätteceller som ingår i de karaktäristiska granulomen. (hjart-lungfonden.se)
 • Bindvävsceller som omger tumören kan ändra tumörens identitet till en aggressiv, icke-hormonkänslig typ. (mediconvillage.se)
 • Men nu har en forskargrupp vid Lunds universitet identifierat tre olika typer av bindvävsceller och i studier av bröstcancerpatienter funnit att två av dessa är kopplade till en sämre prognos. (vetenskaphalsa.se)
 • En forskargrupp testade effekten av svarta vinbärsextrakt i två kon-centrationer samt fyra typer av antocyaniner från svarta vinbär på cellodlingar med bindvävsceller från hud. (xn--rkraften-9za.se)
 • En forskargrupp på Lunds universitet har lyckats programmera om mänskliga bindvävsceller till immunceller. (vetenskaphalsa.se)
 • Här beskriver professor Kristian Pietras och forskaren Sophie Lehn vid Lunds universitet fyndet av en tillväxtfaktor - PDGF-CC - som förmedlar information mellan tumörceller och bindvävsceller främst i basala brösttumörer. (onkologiisverige.se)