• Dessa binder då i sin tur till speciella bindningsställen på DNA, vilket reglerar uttrycket av specifika gener. (ki.se)
  • Extracellulärt HMGB1 har två bindningsställen för LPS, men heparin binder starkare än LPS till HMGB1 och förhindrar därigenom LPS att få HMGB1-medierad transport in i celler. (ki.se)