• Dessa kan alla manifestera sig som akut konjunktivit, med eller utan övre luftvägsinfektion. (internetmedicin.se)
  • Picornavirus är ovanligt men om det förekommer ger det upphov till en akut hemorragisk konjunktivit som liknar adenoviruskonjunktiviten men är mer allvarlig och hemorragisk. (internetmedicin.se)
  • Allergiska ögonsjukdomar innefattar Allergisk konjunktivit (allergisk bindhinneinflammation) eller rinokonjunktivit, som kan vara säsongsbunden eller kronisk. (hemskt.pw)
  • Symptoms can be quite bothersome, and untrea Keratokonjunktivit orsakad av adenovirus B30.0 Konjunktivit orsakad av adenovirus B30.1 Faryngokonjunktivit orsakad av virus B30.2 Akut epidemisk hemorragisk. (hemskt.pw)