• Ett särskilt test, Schirmer Tear Test, för att mäta tårproduktionen, utförs ofta på patienter som uppvisar symtom från ögats horn- eller bindhinna. (anicura.se)
  • Perfekt för en idealisk inomhusupplevelse, hittills, beställ Atarax , med de helt nya bindhinna, tryck på ögonen, en gjort förr om upplevda symtom så det är ingen idé. (casino59.de)
  • Då skadas epitelcellerna i ögats horn- och bindhinna. (stuk.fi)
  • Även ögonen kan ta skada av UV-strålningen med negativa effekter på horn-/bindhinna samt att långvarig och intensiv exponering kan öka risken för grå starr. (ki.se)