• Urobilin genereras från nedbrytningen av heme, som först bryts ned genom biliverdin till bilirubin. (wikipedia.org)