• Allt vatten i kontakt med atmosfären absorberar koldioxid, och då de vattnen kommer i kontakt med berg och sediment upptar de metalljoner, oftast kalcium och magnesium, så de flesta naturliga vatten som kommer från strömmar, sjöar och speciellt brunnar, kan anses vara utspädda med dessa bikarbonater. (wikipedia.org)
  • Acqua Lete anses vara ett mineralvatten med unika egenskaper, eftersom det har en låg natriumhalt (5, 1 mg / l) och ger bikarbonater och kalcium. (energymedresearch.com)
  • Den svenske oceanografen professor emeritus Gösta Walin berättade att koldioxid i haven reagerar med kalk och bildar basiska bikarbonater. (newsvoice.se)
  • Dessa förekommer i form av bikarbonater som redan vid måttlig uppvärmning bildar karbonatbeläggningar - så kallad pannsten - i rörsystem, varmvattenberedare, maskiner, kokkärl och på porslin. (callidus.se)