• Långtidsmedicinering med biguanider (t ex metformin ) eller syrahämmare ger något försämrat B12-upptag men är sällan enda orsaken till en anemi. (internetmedicin.se)
  • Metformin är ett läkemedel som tillhör gruppen biguanider och som används för att behandla diabetes. (wikipedia.org)
  • metformin tillhör en grupp av läkemedel som kallas biguanider. (kronansapotek.se)
  • Metformin (från början sålt under namnet Glucophage ) är ett oralt antidiabetiskt läkemedel som tillhör en klass läkemedel vilka kallas för biguanider. (metformin.se)
  • Vissa biguanider används också som antimalarialäkemedel. (wikipedia.org)
  • Termen "biguanider" hänvisar särskilt till en klass av orala läkemedel som motverkar hyperglykemi och används mot diabetes mellitus eller för prediabetisk behandling. (wikipedia.org)