• Jag utexaminerade som politices magister från ÅA med biblioteksvetenskap och informatik som huvudämne år 1996. (yliopistokirjastot.fi)
  • Pedagogik, biblioteksvetenskap och litteratur är kvinnligt. (blogspot.com)
  • En viktig uppgift för skolbibliotekarien är att väcka elevernas intresse för litteratur och att undervisa i biblioteksvetenskap. (mittyrke.se)
  • Kerstin Rydbeck, professor i informations- och biblioteksvetenskap vid Uppsala universitet, talar om utvecklingen av det sociala läsandet i Sverige under 1800- och 1900-talen, fram till i dag, och folkrörelsernas och studieförbundens roll. (nykterhetshistoriskasallskapet.se)
  • I ett historiskt perspektiv har biblioteksvetenskap även omfattat arkivvetenskap . (wikipedia.org)