• Efterfrågan på bibliotekarier påverkas bland annat av hur många kommuner och skolor som har ett bemannat bibliotek och av personaltätheten på dessa. (dik.se)
 • Allt som världens bibliotekarier gör hänger i stället ihop och formar förväntningar om vad ett bibliotek är hos omvärlden, inklusive de beslutsfattare som har makt över tilldelningen av resurser. (biblioteksbladet.se)
 • Den chansen fick femton bibliotekarier och bibliotekschefer från sju bibliotek i Skåne och Halland under hösten 2015 och våren 2016. (skane.se)
 • Under Om tidskriften hittar du bland annat information om vår inriktning och publiceringsmodell samt mer utförlig information för bibliotekarier om hur bibliotek kan använda tidskriften som fri elektronisk resurs och även tillgängliggöra de publicerade numren som tryckta böcker och som e-böcker. (tidskriftenarkiv.se)
 • Fler bibliotekarier behövs i debatten om bibliotek! (foreningenbis.com)
 • Fördomar om bibliotekarier finns det gott om, och de med mest fördomar har nog sällan eller aldrig satt sin fot på ett bibliotek. (selmastories.se)
 • Bibliotekarier som jobbar på ett folkbibliotek ger, som på andra typer av bibliotek, biblioteksservice åt de människor som använder biblioteket. (saco.se)
 • Bibliotekarier kan rädda liv - men hur gör vi för att få människor med makt att FÖRSTÅ hur viktiga bibliotek är! (feelgoodbiblioteket.com)
 • BORÅS Formandet av framtidens bibliotek sker redan i utbildningen av bibliotekarier. (framsidan.net)
 • Egentligen borde vi tala mer om bibliotekarier än bibliotek. (skolverket.se)
 • ett bibliotek med bibliotekarier och IT-tekniker. (halmstad.se)
 • Arbetsmarknaden för bibliotekarier och arkivarier väntas vara i balans under det närmaste året. (dik.se)
 • Tillgången på utbildade bibliotekarier och arkivarier bedöms vara tillräcklig för att möta efterfrågan det närmaste året. (dik.se)
 • Något som bibliotekarier och arkivarier har gemensamt är att de samlar, förmedlar och strukturerar information. (facket.net)
 • Bibliotekarier och arkivarier är hjältar i en kamp om kunskapsbevarande och kunskapsspridning. (svd.se)
 • Att Sveriges alla tusentals bibliotekarier, i stället för ett fåtal individer, väljer ut en värdig vinnare borgar för att misstankar om vänskapskorruption och mutkolvar försvinner. (gp.se)
 • Låt i stället tusentals auktoriserade litteraturälskare , Sveriges bibliotekarier, välja en värdig vinnare, och tillkännage därefter prisvinnaren på Sveriges största litteraturfest, Bokmässan i Göteborg, skriver författaren Håkan Tendell. (gp.se)
 • En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier - För ett demokratiskt samhälle. (bibblansvarar.se)
 • Bibblan guidar - informationstjänst från Sveriges bibliotekarier. (medium.com)
 • MALMÖ Kultur Skåne tillsammans med Malmö Högskola och 15 bibliotekarier har under våren utforskat olika former av läsfrämjande verksamhet. (framsidan.net)
 • Samtliga biblioteksprogram anger att det ingår kurslitteratur med tydlig MIK-koppling i utbildningen, jämfört med 68 % (15 st.) av Sv/Sam-programmen och 75 % (3 st.) av bildprogrammen. (statensmedierad.se)
 • Nu har ytterligare 17 pedagoger och bibliotekarier genomfört utbildningen Läs ♥ förskola. (mynewsdesk.com)
 • Alla resurser i Bibblan guidar har valts ut och granskats av bibliotekarier på svenska folkbibliotek. (medium.com)
 • I Arbetskraftsbarometern 2017 redovisar SCB bland annat arbetsgivares syn på tillgång och efterfrågan på bibliotekarier under den senaste 10-års perioden. (dik.se)
 • Hur ser arbetsmarknaden ut för bibliotekarier? (hb.se)
 • Vad jobbar bibliotekarier med? (saco.se)
 • Den kan också användas av bibliotekarier och arbetsgrupper som jobbar tillsammans med SV. (sv.se)
 • I skolbiblioteken jobbar bibliotekarier och skolbibliotekspedagoger. (katrineholm.se)
 • Målgrupp: Pedagoger, lärare och bibliotekarier från grundskola och gymnasium. (sigtunastiftelsen.se)
 • I ena texten skäller han efter de bibliotekarier som agerar smakpoliser och anser att vissa åsikter inte ska representeras på biblioteken. (dagensbok.com)
 • Klockan 10-11 och 15-16 nu på måndag och tisdag, samt klockan 10-11 på onsdag, står bibliotekarier redo att visa upp och hjälpa alingsåsarna att navigera i bibliotekets utbud av digitala tjänster. (mynewsdesk.com)
 • Att bibliotekarier får ägna arbetstid åt att läsa in litteratur är långt ifrån självklart. (vision.se)
 • Bibliotekarier vid utbildningsbibliotek kan till exempel ha skolbibliotek som arbetsplats och kan då jobba med elever från förskoleklass upp till gymnasiet, eller med studenter och forskare på en högskola eller ett universitet. (saco.se)
 • I en första studie undersökte forskargruppen hur stressade sjuksköterskor är jämfört med bibliotekarier. (vardfokus.se)
 • Klart att alla bibliotekarier är värda en kram! (ullerud.nu)
 • Du är så klart fortfarande välkommen till plan 2 och våra bibliotekarier där. (hb.se)
 • Lärare och bibliotekarier till exempel, de är oftare kvinnor. (yle.fi)
 • Hade man i sitt underlag inkluderat det upplevda kompetensbehovet hos alla de skolledare som nu med ljus och lykta jagar bibliotekarier till sina skolbibliotek hade kurvorna varit brantare. (dik.se)
 • Workshopen hålls via Zoom av bibliotekarier på universitetsbiblioteket. (lnu.se)
 • På den här sidan tipsar ViL-bibliotekarier om lättlästa böcker. (goteborg.se)
 • Metro ha tagit hjälp av bibliotekarier som tipsar om bra julklappsböcker. (metro.se)
 • Surfande bibliotekarier på konferens! (hb.se)
 • Bokmässan startade som en konferens för bibliotekarier. (bokmassan.se)
 • bibliotekarier, familjerådgivare, fritidsledare och konsumentvägledare. (wikipedia.org)
 • Tre bibliotekarier delar med sig av ett superknep var för. (hegas.se)
 • Men det visade sig vara precis tvärtom, bibliotekarier är mer stressade, vilket var förvånande. (svt.se)
 • De valde sjuksköterskor för att de utgick ifrån att de hade ett stressigt yrke, medan bibliotekarier förutsattes ha ett lugnare arbetstempo. (vardfokus.se)
 • I november 2020 planerar Riksdagsbiblioteket att hålla en digital kurs i riksdagskunskap för bibliotekarier. (riksdagen.se)
 • Och vad vi bibliotekarier än är, eller tycker oss vara, så är vi också sexiga! (biblioteksbladet.se)
 • I eftermiddag kl 13.15 - 15.00 presenterar vi vårt pågående projekt Surfande Bibliotekarier i sal M506. (hb.se)
 • Berlins insikt om sin egen sexighet är något alla bibliotekarier borde ta intryck av, var hennes budskap. (biblioteksbladet.se)
 • Riksdagsbibliotekets kurser i riksdagskunskap för bibliotekarier ger fördjupad kunskap om riksdagsarbetet, riksdagstrycket och EU. (riksdagen.se)
 • Det kräver kunskap och samverkan, fackutbildade bibliotekarier, ändamålsenliga planer och relevanta resurser, både fysiska och digitala. (skolverket.se)
 • Tillgången på utbildade bibliotekarier, såväl nyexaminerade och erfarna, minskar. (dik.se)
 • Finns det bibliotekarier att anställa i skolbiblioteken? (dik.se)
 • Det började med att jag ställde mig själv en enkel fråga: finns det bibliotekarier att anställa i skolbiblioteken? (dik.se)
 • I många skolor kan bibliotekarier hjälpa till med inloggning i Legimus. (1177.se)
 • Nobelpristagaren bör röstas fram av landets alla bibliotekarier. (gp.se)
 • Riksdagsbiblioteket anordnar olika typer av kurser i riksdagskunskap för bibliotekarier. (riksdagen.se)