• I Bibelstund hittar du ett ständigt växande antal läsplaner för hela Bibeln med bibeltexter och betraktelser, tillämpning och fördjupning. (apple.com)
 • Här visar dock Don Whitney hur det är en vana med fasta rötter i Bibeln och genom hela kyrkan historia: att familjer dagligen tillber Gud tillsammans i hemmet. (smakprov.se)
 • Som jag sa i föregående inlägg tror jag att det är samma Gud vi läser om i hela Bibeln . (wordpress.com)
 • Vad får vi för bild av honom när vi väger in hela Bibeln? (wordpress.com)
 • Bibeln och Vetenskap och hälsa används tillsammans av grenkyrkor i Kristi Vetenskaparkyrkan över hela jorden, vilket bekräftar en av dess centrala grundsatser: "Såsom Sanningens anhängare, tar vi Bibelns inspirerade ord som vår fullgoda vägledare till evigt Liv. (christianscience.com)
 • Mer än att berätta Bibelns historia från början till slutet tar den grepp på vad Bibeln betyder, vad dess berättelser har att säga människor: den ifrågasätter och sätter igång funderingar kring människolivets villkor. (kulturbloggen.com)
 • Don Whitney undervisar med trohet till Bibeln, och är en man som mäktigt använts av Gud för att hjälpa kristna att återupptäcka bibliska kristna vanor. (smakprov.se)
 • De flesta kristna anser att Bibeln i någon mening är Guds ord. (libris.se)
 • Vi noterade att många teologer använder psykologiska fenomen för att tolka och beskriva texter ur Bibeln och konstaterade att vi ganska ofta läser Bibeln precis så: från en psykologisk horisont. (spotify.com)
 • På så sätt blir du själv involverad och kan fördjupa din medvetenhet om vilka faktorer som påverkar ditt eget sätt att tolka och använda Bibeln. (lu.se)
 • Bibeln är en samling av 66 skrifter, varav 39 är skrivna på hebreiska och samlade i gamla testamentet , och 27 är skrivna på grekiska och samlade i nya testamentet . (wordpress.com)
 • För alla som är intresserade av att se och förstå hur bilden av Gud i gamla testamentet stämmer överens med Gud i nya testamentet, och vad Bibeln som helhet ger för bild av Gud, rekommenderar jag varmt Graham Maxwells serie " The Picture of God in all 66 " (i mp3-format). (wordpress.com)
 • År 2003 uppdaterades Nya Testamentet med en nyöversättning - Nya Levande Bibeln. (nyamusik.se)
 • Levande Bibeln är en översättning från engelska Living Bible, utgiven av bibelsällskapet Biblica. (nyamusik.se)
 • Bibeln i regi av Stefan Mets är en mörk föreställning som tar upp de svåra existentiella frågorna, om lidandet, om rättvisan och orättvisan i livet, om död och liv. (kulturbloggen.com)
 • SEA:s podcast: Blir Bibeln årets skolsnackis? (sea.nu)
 • Han närmar sig ämnet på ett rikt bibliskt och riktigt praktiskt sätt - och fullt med berättelser och illustrationer från både Bibeln och kyrkohistorien. (smakprov.se)
 • Rebecka föddes i Mesopotamien, Abrahams hemland, och Bibeln berättar att hon hämtades därifrån av Abrahams tjänare Elieser med Guds hjälp. (wikipedia.org)
 • När Bibeln presenterar ord som är till synes hårda bör man tolka dem som ett rop från Guds - eller hans språkrörs - hjärta, för att understryka följden av att avvisa en kärlek som ändå alltid står till buds. (taize.fr)
 • Vad säger Bibeln om Guds namn? (jw.org)
 • Bibeln - ett antikt och tidlöst mästerverk inom litteraturen - uppenbarar Guds roll i människans historia, vår plats i Guds plan och sanning som kan vägleda och skydda oss från denna världens bedrägerier. (adventist.se)
 • Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord? (libris.se)
 • De flesta kristna anser att Bibeln i någon mening är Guds ord. (libris.se)
 • Är Bibeln Guds ord, innehåller Bibeln Guds ord eller blir Bibeln Guds ord? (libris.se)
 • Och om vi väl säger att Bibeln är Guds ord, vad innebär det då att läsa och leva Bibeln som ett ord från Gud? (libris.se)
 • Genom Biker Bibeln så blir Guds ord tillgängligt för många, många fler. (jesussajten.se)
 • Svaren hittade hon i Bibeln och idag har hon landat i att Guds kallelse är enkel: det handlar om att älska Jesus och gå med Honom. (efk.se)
 • Gästblogg av S-E Daniel Nilsson Anders Gerdmar, chefsteolog på Livets Ords Seminarium, har skrivit på Dagen.se/debatt om 'bibelsynsfrågan', alltså om hur vi bör förstå Bibeln, den för Guds församling mest centrala problemställningen. (aletheia.se)
 • I evolutionen är människan ett vidareutvecklat djur, medan Bibeln sätter på henne en krona som Guds avbild. (genesis.nu)
 • Sedan berättade han denna liknelse: "En mästare (Gud) hade ett fikonträd (symbol för israel i Bibeln), planterade i hans vingård (jord), och han gick för att leta efter frukt (resultat) på det, men gjorde inte hittat några 7. (gawaher.com)
 • Många framstående idrottare hämtar fokus och kraft, hopp och inspiration ur Bibeln. (gospelcenter.se)
 • Antikens historia, nationalsången och Bibeln står kvar i skolans kursplaner, efter regeringens beslut om nya kurs- och ämnesplaner. (sydsvenskan.se)
 • en trevlig läsupplevelse, även om det som står säkerligen inte är något nytt för dem som är insatta i Bibeln och dess historia. (dagensbok.com)
 • Furuhagen kommer fram till att Bibeln i många fall berättar en annan historia än arkeologin För att göra en lång historia kort, så visar sig fynden från judisk äldre historia vara oroande få. (sommestad.com)
 • Lena Andersson väckte rabalder och blev rekordsnabbt svensk intellektuell, när hon i radioprogrammet Sommar ville övertyga om att Bibel-Jesus inte är någon snäll person. (sommestad.com)
 • Tacksamheten växer inombords över de människor som offrat bekvämlighet, tid och pengar för att jag ska kunna bära runt en svensk bibel i min tygkasse. (insidan.net)
 • Matteus 16:21 ) Bibeln berättar att han efter sin död och uppståndelse visade sig för mer än 500 personer. (jw.org)
 • Bibeln borde inte ha riktig sidor,var lite krångligt när man skulle ta ut pluntan. (partykungen.se)
 • Bibeln säger i Hesekiel 36:26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. (bibleinfo.com)
 • Bibeln säger i Lukasevangeliet 11:13 Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? (bibleinfo.com)
 • De kan hjälpa oss att reflektera över vad det gångna året har gett oss, och 2019 gav oss ett otroligt år om vi tänker på arkeologi i förhållande till Bibeln. (varldenidag.se)
 • Bibelguiden: 32 sidig färgbilaga som introducerar, beskriver och sammanfattar Bibeln. (adlibris.com)
 • I evolutionen byggs livets strukturer successivt upp från Big bangs kaotiska urtillstånd, medan Bibeln beskriver en skapelse lagd under förgängligheten efter en början som mycket god. (genesis.nu)
 • Bibeln beskriver död som ett resultat av människans synd, medan den i evolutionsläran är både naturlig och nödvändig. (genesis.nu)
 • Jag upptäckte att det fanns en miljonär i USA som på kort tid köpte upp enorma mängder av inte bara papyrus, utan kilskriftstavlor och 1600-talsmanus av Bibeln. (expressen.se)
 • Bibeln är en mycket gammal bok och skildrar ett samhälle som för länge sedan försvunnit. (svenskakyrkan.se)
 • Men Bibeln visar att de i alla fall är engagerade i att hjälpa sanningssökare att lära sig mer om Gud. (jw.org)
 • De skulle visat denna video också där de engelska magikerna Barry & Stuart visar några trolleritrick från Bibeln. (houdi.se)
 • Förklarar att man måste tröska igenom Bibeln för att nå teologisk ärlighet i vad som är tidsbundet. (gp.se)
 • Under historiens gång har Bibeln inspirerat till storslagen konst och musik. (smakprov.se)
 • En bibel eller psalmbok var inte gratis p den tiden, men det var n got som en god kristen ans g vara en n dv ndigt ink p. (antikviteter.net)
 • Benämningen Mazarinbibeln ska bero på att det första återfunna exemplaret (en bibel med 42 rader per blad) [ 1 ] återfanns i den franska kardinalen Mazarins bibliotek. (wikipedia.org)