• En övertro på vår egen kunnighet kan bidra till faktaresistens, skriver Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi och forskare. (metro.se)
 • Men än så länge har vi inte nått dit, konstaterar Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet. (atea.se)
 • Forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska institutet. (atea.se)
 • säger studiens sisteförfattare, professor Jonas F Ludvigsson , barnläkare vid Örebro universitetssjukhus och professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet. (ki.se)
 • Studien initierades av institutionen för medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet åren 1991-92 genom att 96000 slumpvis utvalda kvinnor i åldrarna 30-49 år tillsändes en enkät och ett portofritt svarskuvert. (ralfsundberg.se)
 • Sällskapet leds av professor emeritus Marcello Ferrada de Noli, som var verksam i epidemiologi och internationell hälsa vid Högskolan i Gävle och Karolinska Institutet. (jinge.se)
 • En viktig faktor som påverkar den retrospektiva studien negativt är så kallad recall bias. (wikipedia.org)
 • frafald af deltagere, usikkerhed forbundet med eventuel selvrapportering ( recall bias ), utilstrækkelig statistisk kontrol for faktorer, der kan påvirke resultatet (konfoundere). (videnscenterfordemens.dk)
 • Type of bias is typically classified into information bias, confounding or selection bias. (gu.se)
 • For the latter type of bias, i.e. selection bias, there may be a need for improved definitions, providing links to internal and external validity. (gu.se)
 • Overconfidence bias - överdrivet självförtroende - är en så kallad kognitiv snedvridning. (metro.se)
 • I en fall- kontrollstudie som denna finns det dock risk för bias i valet av kontroller. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Hon håller med om att det finns viss risk för bias (snedvridning av resultatet) till exempel genom att de som har vissa sjukdomssymtom deltar i mindre utsträckning. (ki.se)
 • Ett par studier har redovisat riskökningar på mellan 30 och 70 gånger, men med stor risk för bias. (ki.se)
 • Abstract: First, the basic concepts used to describe bias within epidemiology will be introduced. (gu.se)
 • Kursen startar med en överblick av grundläggande epidemiologisk teori och koncept, såsom kausalitet, bias och tredje variabler. (studera.nu)
 • Epidemiologi är ett vetenskapligt fält som kan fungera som ett värdefullt instrument för att nå djupare insikt i exempelvis sjukdomsmönster och bakomliggande faktorer i befolkningen, och också för att prioritera och besluta om förhållanden som rör medicinska och sociala tillstånd. (studera.nu)
 • Öppna data från kliniska prövningar och andra studier gör det möjligt att utvinna mer kunskap, minskar risken för snedvridning (bias) och kan motverka fusk. (lakartidningen.se)
 • Jag antar att silverförespråkare anser att jag är synnerligen orättvis mot användning av silverprodukter vid MRSA , har ju bara läst ett fåtal av alla publicerade studier och urvalet kan naturligtvis vara behäftat med bias (förförståelse). (matfrisk.com)
 • Fördelen med att genomföra studien i Sverige är att vi har ett heltäckande sjukvårdssystem för alla vilket minskar risken för bias. (dietisten.net)