• Bhopalkatastrofen var ett gasutsläpp som inträffade natten mellan 2 och 3 december 1984 i Bhopal i Madhya Pradesh i Indien, vid en pesticidfabrik ägd av Union Carbide India Limited. (wikipedia.org)
  • OCONHCH_{3}}}} Vid Bhopalkatastrofen i Indien 1984, i Union Carbides pesticidfabrik, kom stora mängder förorenat vatten in i den tank som innehöll 43 ton MIC. (wikipedia.org)
  • Det fallet står i skarp kontrast till bankernas agerande gällande det amerikanska kemikalieföretaget DowDuPont där ingen av bankerna agerat trots att företaget inte infinner sig i domstol för kopplingarna till Bhopalkatastrofen, som än idag orsakar allvarliga hälsoproblem i Indien. (fairaction.se)