• Likaså måste du undvika medicinen om du är allergisk mot bezafibrat, eller något annat ämne som ingår i denna medicin. (kolesterol1.se)
  • I WHOs databas finns även fem fallrapporter om bezafibrat (Bezalip) relaterade pankreatiter. (lakemedelsverket.se)
  • Aurorix (Moklobemid) Bactrim (Sulfametoxazol och Trimetoprim) Bezalip (Bezafibrat) Herceptin (Trastuzumab) Mabthera (Rituximab) Madopark (Benserazid och Levodopa) Lariam (Meflokin) Roaccutan (Isotretionin) Tamiflu (Oseltamivir) Tarceva (Erlotinib) Valcyte (Valganciklovir) Xenical (Orlistat) Zenapax (Daclizumab) ^ "Information om läkemedelsföretaget Roche" (på sv-SE). (wikipedia.org)
  • Bezafibrat som finns i Bezalip kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. (imeds.se)
  • Bezafibrat är ett läkemedel i gruppen fibrater , och det används för att sänka ett för högt kolesterolvärde . (kolesterol1.se)
  • Om du har använt fibrater tidigare, och då fått hudreaktioner i samband med solljus, får du inte ta bezafibrat. (kolesterol1.se)