• Ett känt protein som förlänger telomererna kallas telomeras, dock är det inte telomerens DNA- sekvens som kodar för enzymet telomeras. (wikipedia.org)
  • Transkription med RNA-polymeras II initieras genom att transkriptionsfaktorn TFIID binder till en DNA-sekvens på promotorn som kallas TATA-box , som befinner sig omkring 25 baspar uppströms från genen som ska transkriberas och består av en sekvens av adenin och tymin , oftast i basparsföljden TATAAA. (wikipedia.org)
  • Bara det faktum att han har en perfekt bevarad Rosebud från "Citizen Kane" hängandes på väggen, det hör naturligtvis inte till vanligheterna. (moviezine.se)