• direktkontakt med sjuka djur, stick av smittad mygga (vanligast i Sverige)/bett av fästing, inandning av partiklar som är förorenande med djurs avföring eller intag av smittat vatten eller föda. (internetmedicin.se)
 • Smittan har då sannolikt spridits via direktkontakt med sjukt djur eller bett av insekt/fästing. (internetmedicin.se)
 • I frågor kring bett och stick av giftfria djur samt allergier, anvisningar om behandling av sjukdomar och allmän hälsorådgivning hjälper hälsorådgivningstelefonen på den egna hemorten, den egna hälsovårdscentralen eller någon annan jourhavande enhet. (hus.fi)
 • Bett av andra djur eller människa Normalt behandlar du det som en sårskada men kontakta sjukvården om det är djupt, lednära eller om du har ett dåligt stelkrampsskydd. (delsboonline.se)
 • Sommaren innebär inte bara soliga dagar, bad och värme, vissa djur kan samtidigt ställa till det för våra barn med bett och stick som svider och gör ont. (klartjagskavarahemma.se)
 • efter bett och stick både till djur och människa. (fiasbutik.se)
 • Små barn och äldre personer som fått flera stick av geting eller bi kan på grund av mängden gift också få en allmänreaktion. (apoteksgruppen.se)
 • Om barn under 3 år eller gamla, drabbas av flera stick av bi och geting eller bett av broms. (barnnet.se)
 • Här får du tips om hur du bäst behandlar stick och bett av sommarens plågor, framför allt geting- och bistick, fästing- och huggormsbett. (if.se)
 • Finns det bara ett märke (utslag), eller fyra-fem bett i en klunga, är det mest sannolika att det är insektsbett. (netdoktor.se)
 • Om barnet fått många stick eller får en allergisk reaktion kan symtom uppkomma som illamående, matthet, ansiktssvullnad, generell klåda och utslag, blodtrycksfall och andningssvårigheter. (trygghansa.se)
 • Reaktionen på stick från geting, bi eller humla yttrar sig som brännande smärta, svullnad, rodnad och klåda på stickstället. (trygghansa.se)