• Jag tycker inte det: dels handlar det om samma mänskliga betingning som att vi tenderar att taggas av olyckor, ond bråd död och liknande, dels handlar det om att människan faktiskt blivit civiliserad, dvs. (deepedition.com)
  • De flesta löpare och skidåkare förväntar sig att EPO eller höghöjdsträning förbättrar deras prestation, medan betingning handlar om fysiska reaktioner på vissa associationer. (runnersworld.se)
  • Det var med influenser från vetenskapsområdena filosofi och fysiologi som psykologi till slut gjorde anspråk på att utgöra en egen vetenskaplig disciplin, och inte bara en inriktning inom filosofi [ 2 ] . (wikipedia.org)
  • Han gav även ut den första läroboken i psykologi, och gjorde studiet av själen till ett eget ämne, skilt från både medicin och filosofi. (apotek123.se)
  • Till exempel, när depression har blivit mer i samhället, kommer forskare i psykologi att hitta en lösning på problemet och samhället kommer att kunna forma det. (michigansciencecenter.net)
  • Vissa mekanismer på låg nivå, till exempel betingning, är immuna mot våra bedömningar på högre nivå i hjärnan. (uu.se)
  • Han vände sig emot det som kom att bli experimentell psykologi, att skapa kvantitativa experiment med själen som studieobjekt. (wikipedia.org)
  • Ivan Pavlovs experiment på hundar gav teorierna om betingning, och den allra första psykologikliniken grundades av Lightner Witmer vid University of Pennsylvania i Philadelphia 1896. (apotek123.se)
  • Skinner inspirerades starkt av John B Watsons klassiska behaviorism och utvecklade sin egen variant, som han kallade instrumentell betingning. (adlibris.com)
  • Et andet af Watsons eksempler på klassisk betingning finder vi i hans eksperiment med lille Albert på 11 måneder, der får lov til at lege med en rotte, men samtidig udsættes for en høj og ubehagelig lyd. (drenge-liv.fun)