• Under 80-talet fann professor Marsha Linehan, vid universtitetet i Seattle USA, i sin kliniska verksamhet att sedvanlig kognitiv beteendeterapi inte alls fungerade f r sj lvmordsn ra och sj lvdestruktiva kvinnor med Borderline , BPS, eller Emotionellt instabil personlighetsst rning, IPS, som det ocks kallas. (psykologiguiden.se)
  • Psykologiguiden.se skriver att hon "i sin kliniska verksamhet fann att sedvanlig kognitiv beteendeterapi inte alls fungerade för självmordsnära och självdestruktiva kvinnor med Borderline, eller Emotionellt instabil personlighetsstörning, IPS, som det också kallas. (vadardepression.se)
  • Metoden kombinerar bland annat zenbuddistisk meditationsteknik och beteendeterapi och det är dialektiken mellan acceptans och förändring som givit terapin dess namn. (smakprov.se)
  • Till dem som överväger att ta sig an den svåra processens av beteendeterapi för OCD, föreslår jag med kraft att du inte tar terapin i små doser. (ananke.org)
  • Terapin bygger på beteendeterapi, kognitiv terapi, dialektisk filosofi och delar ur den Zenbuddhistiska filosofin om medveten närvaro. (aporia.se)
  • Medan klassisk beteendeterapi kan handla om att gradvis närma sig det som framkallar obehag (till exempel spindlar, sociala situationer) till dess att obehaget försvunnit, fokuserar kognitiv terapi på att identifiera och bryta negativa tankemönster. (socialstyrelsen.se)