• BPSD är ett samlingsnamn för vanliga icke-kognitiva symtom vid demenssjukdom såsom beteendesymtom (vandring, rop, aggressivitet), oro och ångest, psykotiska symtom (hallucinationer och vanföreställningar), depression och apati. (seniormedicin.se)
  • Antipsykotiska läkemedel kan förskrivas vid psykoser och i vissa fall även vid aggressiva beteendesymtom vid demenssjukdom. (socialstyrelsen.se)
  • Selektiv mutism kan ses som en psykomotorisk hämning vilket väldigt kortfattat innebär ett beteendesymtom som innebär att personens motoriska och mentala förmåga blir långsammare. (tourettebloggen.se)