• Man kan äta allt men inte alltid är en regel som fortfarande står sig enligt Stephan Rössner, professor i hälsoinriktad beteendeforskning. (google.com)
 • Rössner disputerade 1974 vid Karolinska institutet, där han år 1990 utnämndes till professor i hälsoinriktad beteendeforskning. (wikipedia.org)
 • Professor i hälsoinriktad beteendeforskning vid institutionen för medicin, Huddinge. (kostdemokrati.se)
 • I boken »Ett liv - av stor vikt« berättar läkare och professor Stephan Rössner om hur han byggde upp en av landets första enheter för behandling av grav övervikt, och om en akademisk karriär som ledde till en professur i hälso-inriktad beteendeforskning. (lakartidningen.se)
 • Bland övriga talare märks, Maud Olofsson (tidigare näringsminister, och nu ordförande i Visita), Stephan Rössner (professor hälsoinriktad beteendeforskning) och Anders Andersson (Driva Eget). (industritorget.se)
 • Igår, den 1:a april 2010, publicerade DN en debattartikel skriven av de två kända professoerna Claude Marcus (Professor i pediatrik vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknologi, Karolinska institutet) och Stephan Rössner (Professor i hälsoinriktad beteendeforskning, Institutionen för medicin, Karolinska institutet) tillsammans med Lennart Levi (Professor emeritus på Karloinska insitutet och riksdagsledamoten för Centerpartiet) samt författarna av boken "Godis till folket", André Persson och Thomas Hedlund. (traningslara.se)
 • Hon är skolad i traditionell ekonomi, men började redan tidigt i karriären intressera sig för beteendeforskning och psykologi. (skandia.se)
 • Beteendeforskning: Vårt primära intresse alt = "studerar förvaltningen av informationsteknologi (IT) och användningen av IT för ledarskaps och organisationsändamål. (phdstudies.se)
 • Det visar beteendeforskning. (7minds.se)
 • Beteendeforskning visar att våra hjärnor är rustade med försvarsmekanismer som triggas när vi nås av information som får oss att känna skuld eller skam. (postkodstiftelsen.se)
 • Självständigt arbete inom experimentell beteendeforskning. (varbi.com)
 • Beteenden - utöka tvärvetenskaplig och tvärsektoriell beteendeforskning, följeforskning i kommuner och regioner kring beteende och delaktighet. (byggindustrin.se)
 • Min egen ståndpunkt divergerar något från artikelförfattarnas, när de mot slutet av artikeln lägger stor vikt vid behovet av en ny "mikrogrund" för den ekonomiska forskningen baserad på empirisk beteendeforskning. (blogspot.com)
 • Med hjälp av empiriska studier inom beteendeforskning kan vi nu få en större inblick om hur påverkbara vi är. (mynewsdesk.com)
 • År 2010 gjordes en sammanställning av drygt 100 studier i frågan, av stora namn inom hjärnforskning och beteendeforskning. (barngruppstudien.se)
 • Programmet har en Teknikhanteringsperspektiv med fokus på ekonomisk modellering och beteendeforskning kring informationsteknologins ledning, design, användning och socioekonomisk inverkan på individer, organisationer och samhällen. (phdstudies.se)