• Beteendeforskning visar att människor gör som andra gör och att grupptryck och sociala normer spelar en stor roll för vad en människa väljer att göra. (skara.se)
  • Beteendeforskning visar att vi tenderar att föredra mindre omedelbara vinster framför större vinster i framtiden. (smartnudges.com)