• Använda betaxolol under graviditeten kan skada det ofödda barnet, eller orsaka hjärt- eller lungproblem hos det nyfödda barnet. (medikament.se)
  • Betaxolol kan passera över i bröstmjölken och kan orsaka biverkningar i ammande barn. (medikament.se)
  • Att dricka alkohol med betaxolol kan orsaka biverkningar. (medikament.se)