• Betanin är en glukosglykosid av en molekyl som kallas betanidin. (wikipedia.org)