• Penicillin tillhör en grupp antibiotika som kallas betalaktamer, vilka alla fungerar genom att sabotera bakteriens uppbyggnad av cellväggen. (wikipedia.org)
  • MRSA-bakteriestammarna är resistenta mot antibiotika i gruppen av betalaktamer, exempelvis penicillin. (evira.fi)
  • Resistens mot betalaktamer finns huvudsakligen i två varianter. (wikipedia.org)
  • ESBL CARBA -producerande tarmbakterier är resistenta mot i princip samtliga betalaktamer. (lakartidningen.se)
  • Glykopeptider påverkar liksom betalaktamer uppbyggnaden av cellvägg hos bakterier genom att förhindra transpeptideringsreaktionen där en D-alaninrest spjälkas av från en peptidkedja för att det ska kunna bildas peptidbryggor mellan polysackaridkedjorna i cellväggen. (wikipedia.org)
  • De bakterier som analyserades var i första hand streptokocker, stafylokocker och enterokocker (E coli) och de vanligaste antibiotikaklasser som ingick i studierna var betalaktamer, makrolider, sulfonamider och kinoloner. (janusinfo.se)
  • Den vanligast förekommande resistensmekanismen mot betalaktamer hos gramnegativa tarmbakterier är betalaktamaser, enzymer som bryter ned betalaktamantibiotika. (lakartidningen.se)