• Betaendorfin framkallar även en känsla av välbefinnande och lugn. (medela.se)