• Europeiska kommissionen har godkänt Bristol Myers Squibbs Reblozyl som behandling av vuxna med transfusionsberoende anemi vid myelodysplastiskt syndrom respektive beta-talassemi. (biostock.se)
 • Exjade är ett så kallat särläkemedel som används vid kronisk järnupplagring orsakad av frekventa blodtransfusioner hos patienter med blodbristtypen beta-talassemi samt andra typer av blodbrist (myelodysplastiskt syndrom och sickle cell anemi). (tlv.se)
 • Talassemi brukar grovt sett delas in "alfa-talassemi" samt "beta-talassemi" där dessa grupper vidare kan kategoriseras i fyra undergrupper vardera, samtliga. (zajednica.info)
 • De olika talassemi-varianterna brukar namnges utifrån vilken av de fyra globinkedjorna som har felet. (biomedicinskanalytiker.org)
 • Du är här: Startsida För dig som är Vårdgivare Laboratoriemedicin Analyslista och provtagningsanvisningar Beta thalassemi. (zajednica.info)
 • beta-thalassemi alltefter var förändringen på hemoglobinet sitter. (zajednica.info)
 • Beta-thalassemi indelas i "minor" samt "major" m.h.t. symtomen. (zajednica.info)
 • Vid beta-thalassemi är genen för betakedjan förändrad och därmed produktionen av beta-kedjan nedsatt. (zajednica.info)
 • o Skillnad på alfa- och beta-thalassemi o Problemet med samtidig järnbrist o Kopplingar till diagnostikindustrin o Populationens betydelse. (zajednica.info)
 • I samband med talassemi kan det finns kvar rester från fetalt hemoglobin (hemoglobin från fosterstadier, HbF) i den vuxna patientens hemoglobin. (biomedicinskanalytiker.org)
 • zajednica.info Information till drabbade delas sjukdomen in i alfa-‐talassemi och beta-‐talassemi. (zajednica.info)
 • 2 stycken alfa (α)- och 2 stycken beta (β)-kedjor. (internetmedicin.se)
 • Under normala omständigheter består proteogemoglobinet av både beta och alfa-globin, men i närvaro av talassemi saknas en av globinerna, beställa azimakrol tabletter. (web-apotek-sverige.life)