• Arbetet innebär ett biofysiskt tillvägagångssätt baserat på användningen av cellytmimik av olika komplexiteter och mikroskopi-baserad single particle tracking för att systematiskt undersöka hur virusbindning, frisättning och diffusion moduleras vid cellytan. (varbi.com)
  • Erfarenhet med procedurer och algoritmer för single particle tracking är också mycket önskvärd. (varbi.com)
  • Utbildningen inom strukturbiologi kan gå i riktning mot "single particle cryo EM", röntgenkristallografi eller NMR-spektroskopi beroende på utvecklingen av projektet men även beroende på doktorandens intressen. (varbi.com)
  • Detta innefattar en eller flera av följade tekniker: single particle cryo EM", röntgenkristallografi eller NMR-spektroskopi. (varbi.com)
  • Man kallade smittämnet för Proteinaceous infectious particles eller prioner. (vett.se)
  • Begreppet prion präglades av Prusiner för att skilja smittämnet från konventionella virus och understryker dess dubbla karaktär: äggviteämne och samtidigt infektiöst agens (prion = proteinaceous infectious particles ). (folkhalsomyndigheten.se)
  • The scattering of alpha and beta particles by matter and the structure of the atom. (wikipedia.org)
  • This rare picture show the four types of charged particles that we can detect in a cloud chamber : alpha, proton, electron and muon (probably). (fysik.org)
  • Modelling of ozone, primary and secondary particles and deposition of sulfur and nitrogen. (smhi.se)