• https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Handbocker/Labhandbok/--Provtagningsanvisningar/Lab-dokument/--KLINISK-KEMI/Mikroglobulin-Beta-2--S-/. Läst 10 januari 2017. (wikipedia.org)
  • Ett h gt anv ndarantal, f.n. ca 2 200 f r allm n klinisk kemi, ger ett underlag f r statistik med h g signifikans och d rmed h g tillf rlitlighet. (skafte.se)
  • En translokation i den tidiga B-cellen, t(14;18) leder till ökad produktion av bcl-2, ett protein som är antiapoptotiskt, det vill säga hämmar normal celldöd. (netdoktorpro.se)
  • 10 g/l och avsaknad av WM-relaterade symtom (tabell 2) behöver inte diagnostiken drivas vidare och diagnosen IgM MGUS kan ställas. (cancercentrum.se)
  • Beta-2-mikroglobulin (B2M) är en ickespecifik markör som kan vara förhöjd vid myelom och lymfom. (wikipedia.org)
  • Den absoluta risken för att utveckla myelom efter 20 år varierar mellan 2 % och 27 % beroende på riskfaktorer [10]. (cancercentrum.se)