• Studiet av den praktiska tillämpningen av sådan ideal beslutsteori kallas beslutsanalys , i vilken verktyg, metoder och dataprogram utvecklas för att hjälpa människor att fatta rätt beslut. (wikipedia.org)
  • I min forskning har jag studerat problemställningar inom bl.a. vetenskapsteori, beslutsteori och mätningsteori med användande av den moderna algebrans begrepp och metoder, t.ex. (hig.se)
  • Syftet med detta projekt är att föreslå en beslutsteori som samtidigt värderar kvalitet i vetenskapligt grundad evidens och som passar för hantering av naturliga system under osäkerhet. (lu.se)