• Tillgång till såväl medicinska bilddata som molekylära och kliniska data som dessutom kommer att knytas till den europeiska genom-fenotyp databasen kommer att göra det möjligt att exempelvis uppskatta molekylära subtyper av brösttumörer och att följa detektion av små levermetastaser och metastaser av kolorektalcancer. (umu.se)
  • Databasen kommer att byggas av data från över 25 000 personer i Europa som ger möjlighet att undersöka kliniska frågeställningar på ett sätt som inte gjorts hittills. (umu.se)
  • Genom att kombinera matematiska modeller, tidigare kunskap och experimentella data reder vi ut biologiska mekanismer samt bidrar till utveckling av nya läkemedel och kliniska verktyg. (liu.se)