• Bland annat beskrivs dynamiskt, vardagligt och kollektivt beslutsfattande, beslutsfattande i riskfyllda och osäkra situationer, individuella skillnader i beslutsfattande samt sinnenas och hjärnans roll för bedömning och beslutsfattande. (smakprov.se)
 • Jag är också imponerad av bredden i de ämnen som behandlas, både klassiska och framväxande forskningsfält som dynamiskt beslutsfattande och naturalistiska ansatser. (smakprov.se)
 • Det centrala resultatet från projektet är en modell för hur val och värden tidigt i processen från vetenskap till beslutsfattande kan få betydelse för expertbedömningar av extremscenarier. (msb.se)
 • Bedömning och beslutsfattande är en uttömmande och lättläst redogörelse för hela fältet psykologiska perspektiv på bedömning och beslutsfattande. (smakprov.se)
 • Till grund för ett politiskt beslutsfattande i samhällsfrågor bör givetvis ligga solida kunskaper. (svensktidskrift.se)
 • De omfattande planerna för ombyggnaden är nu klara för politiskt beslutsfattande. (uuttahelsinkia.fi)
 • I vårt masterprogram får du även avancerade kunskaper kring beslutsfattande och ledarskap. (hig.se)
 • Detta samspel mellan magkänsla och rationellt beslutsfattande är det som i mångt och mycket formar både hur vi driver företag och hur vi lever vårt liv. (edgensoul.se)
 • Skatteförvaltningens ledning stöds av en ledningsgrupp, som biträder generaldirektören och cheferna för Skatteförvaltningens enheter vid ledning av Skatteförvaltningen verksamhet och vid beslutsfattande som gäller allmänna riktlinjer. (vero.fi)
 • Det yttersta målet för Sense4us projektet är att ta fram de senaste framstegen inom politik och beslutsfattande när det gäller modellering och simulering, dataanalys, spelteori och diskussionsdynamik i sociala nätverk. (su.se)
 • Utrikepolitiska institutets programdirektör Juha Jokela framhöll i en intervju i Helsingin Sanomat, att kravet på enhälligt beslutsfattande inom ramen för EU är nytt i finsk politik. (fiia.fi)
 • Kursledaren Axel Danielsson lär politiker och tjänstemän hur de ska bli ännu bättre på effektiv ärendehantering och effektivt beslutsfattande. (arvidsjaur.se)
 • Du kan följa med Vasa stads beslutsfattande på många sätt. (vaasa.fi)
 • Den högsta beslutsfattande makten i Vasa sjukvårdsdistrikt innehas av fullmäktige, som har delegerat en del uppgifter till revisionsnämnden. (vaasankeskussairaala.fi)
 • Min forskning utforskar nyttor och beslutsfattande i relation till digitalisering av svensk offentlig sektor. (dfs.se)
 • Ett problem är att beslutsfattande ofta tas upp som om det vore en sak, eller rättare sagt en process. (lusa.one)
 • universitetslektor i industriell ekonomi en offentlig föreläsning om 'Beslutsfattande under osäkerhet - exempel på lösningar när traditionella affärsplaner, marknadsundersökningar och finansiella anlyser går bet. (ju.se)
 • Boken täcker flertalet viktiga teoretiska ansatser, bland annat evolutionspsykologiska och neurovetenskapliga perspektiv, och innehåller allt som en psykologistuderande behöver veta om bedömning och beslutsfattande. (smakprov.se)
 • Taktiskt kunnande och beslutsfattande diskuteras ofta som viktiga egenskaper hos idrottare. (centrumforidrottsforskning.se)
 • Bland annat beskrivs dynamiskt, vardagligt och kollektivt beslutsfattande, beslutsfattande i riskfyllda och osäkra situationer, individuella skillnader i beslutsfattande samt sinnenas och hjärnans roll för bedömning och beslutsfattande. (smakprov.se)
 • När den offentliga sektorn digitaliseras så automatiseras också beslutsfattande. (aftonkuriren.se)
 • övergripande frågan om hur beslutsfattande i ett förvaltningssystem bör organiseras och hur man i enskilda beslutssituationer ska bedöma om förslag om investeringar, styrmedel m.m. i det långa loppet gynnar hela samhällets välfärd. (vti.se)
 • Bedömning och beslutsfattande är en uttömmande och lättläst redogörelse för hela fältet psykologiska perspektiv på bedömning och beslutsfattande. (smakprov.se)
 • Och en majoritet (71 procent) ser en risk att hela systemet skapar mindre insyn i beslutsfattande. (aftonkuriren.se)
 • I detta inlägg tar jag upp några korta och konkreta aspekter av beslutsfattande som är relevant i praktiska situationer i flygindustrin - för piloter, flygledare, kabinpersonal, ingenjörer och tekniker, annan operativ personal o.s.v. (lusa.one)
 • Det konstaterar Hanna Almlöf, jur dr, som forskar inom programmet Financing of Innovations i sin nyligen publicerade artikel Om flexibelt beslutsfattande i aktiebolag , i tidskriften Ny Juridik nr 4:14 (s63-79). (ratio.se)
 • För tillfället skriver jag på ett kapitel som handlar om beslutsfattande. (52adventures.se)
 • Följande text är ett utdrag ur mitt kapitel om beslutsfattande i en kommande bok: "Resuscitering "av Joacim Linde. (akutentips.info)
 • Om man kombinerar de nya rönen med den nya forskningen inom beteendeekonomi och kartläggningen av psykologiska felbeslut så har vi de första pusselbitarna i en modell som mer korrekt kan förklara människors beslutsfattande. (faronline.se)
 • Förenklat beslutsfattande innebär att den enskilde, som uppfyller ålderskraven, får ovan nämnda insatser utan individuell behovsbedömning. (boras.se)