• Beryllium är ett tämligen ovanligt grundämne, men koncentreras i vissa mineral, speciellt beryll (genomsnittsformel Be 3 Al 2 (SiO 3 ) 6 ), vilket är både en ädelsten och råvara till berylliumframställning. (wikipedia.org)
 • Andra berömda mineralfyndorter i Sverige äro den litiumförande pegmatiten på Utö, Skrikerums gruva i Kalmar län med sina selen-tallium-mineral samt inte minst Långbans gru- vor i Värmland, där ett stort antal sällsynta mineral blivit funna, huvudsakligen bildade av elementen järn, mangan, arsenik, antimon, ba-rium, beryllium och bly. (runeberg.org)
 • Beryllium är ett tämligen ovanligt grundämne, men koncentreras i vissa mineral, speciellt beryll (genomsnittsformel Be 3 Al 2 (SiO 3 ) 6 ), vilket är både en ädelsten och råvara till berylliumframställning. (wikipedia.org)
 • Bavenitt, et hvitt til svakt farget beryllium-mineral, opptrer særlig i granittpegmatitter sammen med beryll, i Norge f.eks. (snl.no)
 • Beryll används också för att framställa beryllium , en lättmetall som är vanlig till legering, särskilt inom flygplanstillverkning. (wikipedia.org)
 • Beryllium framställs ur mineralen beryll eller bertrandit. (rksmg.se)
 • Längst har utvecklingen kommit när det gäller att ersätta indium, gallium, beryllium och silver. (nyteknik.se)
 • Beryllium är en metall med låg densitet och hög smältpunkt varför den har stort intresse i olika tekniska tillämpningar. (ammuppsala.se)
 • Utöver volfram innehåller anrikningssanden beryllium, vismut och tenn, samt sannolikt flusspat. (sgu.se)
 • Några som börjar på B är Be (beryllium), Ba (barium) och Br (brom). (nyteknik.se)
 • Hos väte, beryllium och bor (närmaste ädelgas till dessa är helium) motsvarar detta två valenselektroner. (naturvetenskap.org)
 • EMAREI® är en flexibel, europeisk leverantör av högpresterande, ergonomiskt anpassad, gnistfri ATEX verktygstyper från beryllium koppar och antimagnetic och villkorligt MR titan verktyg sätter tillverkade av titan, beryllium koppar och antimagnetic rostfritt stål för att tillgodose behoven av starka magneter och fackmän sprängämnen samt arbetar i explosiva eller brand-prone omgivningar. (emarei.info)
 • Beryllium koppar verktyg är nödvändiga verktyg i alla områden där spark-bearbetningar som krävs, så Cu-Be verktyg finnas dessutom kännt såsom gnistfria verktyg. (emarei.info)
 • I kärnvapen används beryllium som neutronreflektor, Berylliumoxid är en elektrisk isolator med hög värmeledningsförmåga. (wikipedia.org)