• Primär - åtföljd av utseendettrombocytopeniskt syndrom, medan det inte finns några andra interna sjukdomar. (carolchanning.net)