• andra grundämnen återfinns endast i spårmängder i jordskorpan (teknetium, prometium, astat, neptunium och plutonium), i stjärnors fotosfär (teknetium och möjligen prometium) och i supernovor (californium och förmodligen dess sönderfallsprodukter - berkelium, curium, americium och lättare). (wikipedia.org)
  • Upptäckterna av americium, berkelium och californium följde snart. (wikipedia.org)
  • Berkelium blev opdaget af Glenn T. Seaborg , Albert Ghiorso , Stanley G. Thompson, og Kenneth Street på Berkeley i december 1949 . (wikipedia.org)