• Personer med sväljsvårigheter bör få sina läkemedel i andra beredningsformer t ex lösning eller suppositorium. (alvsbyn.se)
  • Observera att övriga beta-2-stimulerare i inhalationsform (till exempel Bricanyl) liksom alla beta-2-stimulerare i andra beredningsformer alltid kräver dispens. (rf.se)
  • Avdelningen utreder ansökningar om subvention och pris för bland annat generiska läkemedel, biosimilarer, nya beredningsformer av ett läkemedel och prisändringar. (tlv.se)
  • Vad avser lokalbehandling har antalet beredningsformer av D-vitaminanalogen Kalcipotriol i kombination med betametason (Daivobet) utökats med bland annat gel- och skumberedningar som nu möjliggör effektiv egenvård av lätt till medelsvår psoriasis. (janusinfo.se)
  • I naturen förekommer magnesium i flertalet mineralkombinationer som exempelvis magnesiumsulfat, magnesiumoxid, magnesiumkarbonat och dolomit (Ca och Mg). Vissa beredningsformer av magnesium har bättre upptag än andra, vilket gör valet av tillskott otroligt viktigt. (mynewsdesk.com)
  • Desitins forskning och utveckling koncentrerar sig på nya läkemedel och terapikoncept liksom på förbättrade beredningsformer. (desitin.se)
  • Andra industriellt tillverkade beredningsformer som nu förekommer är hårda och mjuka gelatinkapslar samt pelletberedningar. (apotekarsocieteten.se)
  • Detta projekt kommer framförallt att undersöka emulsioner stabiliserade av partiklar som orala läkemedelsformuleringar som uppvisar de tidigare nämnda funktionaliteterna samt möjligheten att 3D skriva formuleringarna till fasta beredningsformer. (varbi.com)