• Syftet med Taktil Stimulering är att genom beröring frigöra välmåendehormonet oxytocin, som har en rad positiva effekter på hälsan. (cirkuseros.nu)
 • Med förbättrad kroppsuppfattning förbättras även jagkänslan och initiativförmågan.Beröring stärker känslomässiga band mellan individer, skapar större trygghet och tillit, minskar aggressivitet, ökar känslor av kärlek och glädje i umgänget med omgivningen. (cirkuseros.nu)
 • Beröring är grundläggande för nervernas organisation i kroppen. (cirkuseros.nu)
 • Beröring är det effektivaste sättet att sänka cortisolnivåerna och därmed stressen i kroppen. (cirkuseros.nu)
 • Du väljer själv, huruvida du vill få massage, taktil beröring eller en kombination av båda. (svagansberoring.se)
 • Det brukar bli både fjäderlätt beröring och massage med olja. (driftcarparts.info)
 • Forskning visar att massage och mänsklig beröring har positiva effekter på välbefinnandet hos äldre och svårt sjuka. (gothiafortbildning.se)
 • Massage och beröring - Inspiration för äldreomsorgen är en inspirerande bok som ger tankar, reflektioner och kunskaper om hur du kan använda beröring och massage i omvårdnaden av äldre personer. (gothiafortbildning.se)
 • Boken Massage och beröring vänder sig främst till personal inom äldreomsorgen, men är även lämplig för andra yrkesutövare samt anhöriga. (gothiafortbildning.se)
 • Jag blandar beröring, massage och coachning på ett modernt sätt där njutning och livsenergi är utvecklande och läkande. (sofiakreissl.se)
 • Vill du jobba på längre sikt lägger vi upp en plan, vill du ha en kram får du det, vill du utbyta beröring eller ligga på bänken och få massage - vi gör det som passar dig bäst. (sofiakreissl.se)
 • Sensuell massage för kanske tanken till mjukhet, fjädrar, en massa olja, lätt beröring, lugn och avslappning eller upphetsning? (sofiakreissl.se)
 • De flesta kropp-själ-center erbjuder beröring terapi i form av massage eller ens metoder som reiki eller akupunktur. (lamareschale.org)
 • Oxytocin är en stor del av förklaringen till varför beröring och massage gör oss gott. (mindoktor.se)
 • Att få eller ge massage eller annan typ av beröring är ett bra tips för att må bättre, till exempel om man är stressad och behöver få ner stresshormonerna, säger Henrik Kangro, specialistläkare och medicinskt ledningsansvarig chef på Min Doktor. (mindoktor.se)
 • Syftet med min fallstudie är att ta reda på mer om massage - positiv beröring samt att kunna sprida denna kunskap så att fler förskolebarn får förmån att få massage - positiv beröring. (uppsatser.se)
 • Vid kärlekens beröring blir vi alla poeter - Plato"… Även om du är man eller kvinna, gammal eller ung, sjuk eller frisk så har vi alla ett gemensamt behov som människa, Närhet och Beröring. (tarotguiderna.se)
 • Beröring är något som de allra flesta känner ett behov av oavsett skede i livet. (ju.se)
 • Vardaglig beröring är allt från att stanna upp och se medmänniskan/kollegan i ögonen medan vi samtalar till att fysiskt beröra någon annan, som tex en klapp på axeln för att bra utfört arbete till en kram till någon som är i behov av det. (mindz.se)
 • I samma takt ökar stressen i vårt samhälle vilket bidrar till att vi är i ännu större behov av beröring än tidigare. (mindz.se)
 • Hur ska vi få våra grundläggande behov av beröring tillfredsställda? (sofiakreissl.se)
 • Beröring är ett vitalt behov vi människor har, och som är nästan jämställt med att vi behöver mat och syre. (kroppsterapeuterna.se)
 • Att vi människor mår bra av beröring har slagits fast många gånger, men för många gamla och sjuka är fysisk närhet alltför ofta en bristvara. (sverigesradio.se)
 • Fysisk beröring i professionsutbildningar? (oru.se)
 • Nu vet vi, från studier på gamla tiders barnhemsbarn, att barn som inte får någon fysisk beröring överhuvudtaget till och med kan dö som en brist av detta. (nyttigt.eu)
 • Många idrottslärare är rädda för att fysisk beröring ska leda till anklagelser om sexuellt ofredande. (idrottsforskning.se)
 • Uppmärksammade fall av övergrepp mot barn i skolor och idrottsföreningar under senare år har skapat en oro över fysisk beröring mellan barn och vuxna. (idrottsforskning.se)
 • Min forskning fokuserar på om och hur idrottslärares arbete påverkas av den allmänna debatten om fysisk beröring mellan barn och vuxna i sammanhang utanför familjen. (idrottsforskning.se)
 • I intervjuerna har de övergripande frågorna handlat om i vilka pedagogiska situationer lärarna anser att det är nödvändigt med fysisk beröring och i vilka situationer de själva använder fysisk beröring. (idrottsforskning.se)
 • En av professorerna är Marie Öhman som forskar om fysisk beröring kopplat till skolämnet idrott och hälsa. (orebrokuriren.se)
 • Hennes senaste projekt handlar om hur idrottslärares arbete påverkas av den allmänna debatten om riskerna med fysisk beröring mellan barn och vuxna. (orebrokuriren.se)
 • Fysisk beröring har kommit att betraktas som något riskfyllt och i många länder har det utvecklats en "no-touching" kultur för att på så sätt skapa trygga miljöer för barn- och ungdomar, säger Marie Öhman, professor i idrottsvetenskap. (orebrokuriren.se)
 • Marie Öhman vänder på "no-touching" perspektivet och framhåller värden med fysisk beröring i undervisningssammanhang. (orebrokuriren.se)
 • Hon ifrågasätter om ett avfärdande av fysisk beröring är det bästa sättet att skapa trygga miljöer och om avsaknaden av fysisk kontakt är det bästa för eleven. (orebrokuriren.se)
 • Många lärare undviker exempelvis aktiviteter som gymnastik och dans där fysisk beröring oftast är nödvändig. (orebrokuriren.se)
 • Fysisk beröring mellan personal och patient kan vara en förutsättning för en professionell och optimal vård. (uppsatser.se)
 • En annons om "rosenmetoden, varsam beröring" fångade Jarmo Nykyris intresse för 13 år sedan och den fick honom att intressera sig för terapimetoden. (kroppsterapeuterna.se)
 • Även om beröring i dag mellan vuxna människor har blivit mer sällsynt, är det ändå intressant att tänka på hur livet skulle te sig om beröringen inte alls fanns. (modernpsykologi.se)
 • Här utmanas tankarna om vad ett barnrättsperspektiv innebär och jag ställer frågan om vilket samhälle som skapas om beröring är tabu och vuxna känner en rädsla för att ta i barn. (orebrokuriren.se)
 • Vad händer med vuxna som inte får beröring eller inte får beröra? (sofiakreissl.se)
 • Vi har funnit att beröring används som en träning för smärtsystemet, som normalt reagerar på starkare stimuli, säger Alexandra Waldenström. (forskning.se)
 • Resultatet är en sensor som exempelvis applicerad på en arm kan känna av eller övervaka en förändring av kroppstemperatur, som reagerar på synligt ljus från solen och som även kan känna av en beröring av något varmt, exempelvis en hand. (liu.se)
 • Nervsystemet reagerar olika på beröring när en annan person rör vid oss, jämfört med när vi rör vår egen arm. (forskning.se)
 • Jag får ibland områden på huden, kan variera från 4-5 cm i diameter upp till 20 cm, där jag upplever smärta vid beröring, och ibland värker det till utan beröring, i just det området. (doktorn.com)
 • Det hela känns alltså som om huden blivit överkänslig för beröring. (doktorn.com)
 • Känner även obehag vid lätt beröring på huden. (netdoktor.se)
 • Mina behandlingar är inriktade mot taktil terapi, en behandlingsmetod som går ut på medveten och strukturerad beröring av huden. (svagansberoring.se)
 • Mjuk beröring kan för mig i perioder kännas som eld, stickningar, det bränner och svider i huden. (ifokus.se)
 • I huden finns miljontals mottagare som registrerar beröring. (fof.se)
 • Beröring är om ljud. (kulturbloggen.com)
 • Kursen kräver inga förkunskaper, den är öppen för alla som är nyfikna på kombinationen närvaro, beröring, andning, ljud och rörelse kan skapa. (blogspot.se)
 • Vad sägs om vi redan på dagis bemöter barn med omtänksam beröring? (wordpress.com)
 • När små barn gråter klappar vi dem gärna och försöker av ren instinkt att trösta dem med lätt beröring. (ugglamassage.se)
 • Forskarna tror att nerverna stärker känslan av närhet mellan föräldrar och barn - och utgör grunden för erotisk beröring. (fof.se)
 • Helena Backlund Waslings artikel om beröring publicerades först i Modern Psykologi 11/2017. (modernpsykologi.se)
 • I sin forskning intresserar hon sig för både affektiv beröring och smärta. (liu.se)
 • Forskning om beröring i Sverige och utlandet har utförts av prof. Kerstin Uvnäs-Moberg, Karolinska institutet respektive Dr Maria Hernandes-Reif, Touch Research Institute, Florida, USA. (mindz.se)
 • Ny forskning visar att kraften i beröring går långt utöver liten humör hissar-it har svepande, och ganska överraskande, fysiska och mentala utdelningen. (lamareschale.org)
 • Hans forskning visade att beröring är effektivare än våra ansikten eller ord att förmedla känslor som kärlek, tacksamhet och sympati. (lamareschale.org)
 • Intensiv forskning följde denna upptäckt, och resultatet var alltid densamma: beröring har en positiv inverkan på en människas hälsa, oavsett ålder. (ugglamassage.se)
 • Taktil beröring är en hälsofrämjande och mycket mjuk helkroppsbehandling som ges med långsamma och medvetna tryck och strykningar på fram- och baksidan av kroppen i en viss struktur. (goteborg.se)
 • Jag är 23 år & så länge jag kan minnas så har jag alltid ont vid minsta beröring, även mjuk beröring. (ifokus.se)
 • Jag lider själv av det i perioder och då är det nästan värre med mjuk och försiktig beröring än att man tar i mig ordentligt. (ifokus.se)
 • Extra mjuk beröring. (nuskin.com)
 • Beröring har en enorm betydelse för att vi ska bli trygga och harmoniska människor. (folkuniversitetet.se)
 • Beröring har ibland livsavgörande betydelse för hur människor upplever olika situationer. (gothiafortbildning.se)
 • Vid beröring frigörs oxytocin i kroppen, vilket är ett "lugn och ro"- hormon. (wikipedia.org)
 • Oxytocin frigörs bland annat vid beröring, en process som ingående förklaras. (akademibokhandeln.se)
 • Och det fina med beröring är att det går åt båda hållen - både den som berör och den som blir berörd får oxytocin. (mindoktor.se)
 • I denna artikel sammanfattar docent Henrik Jörntell och docent Fredrik Bengtsson, Lunds universitet, sitt nyligen publicerade grundvetenskapliga arbete där de presenterar och verifierar ett nytt synsätt på hur hjärnans informationsbearbetning av beröring är strukturerad. (neurologiisverige.se)
 • Beröring är tabu i många samhällen, särskilt mellan obekanta personer av olika kön. (wikipedia.org)
 • I västvärlden, där sådan beröring är vanlig, kan närgången beröring mellan personer av samma kön tvärtom uppfattas som tecken på homosexualitet. (wikipedia.org)
 • Jag har märkt att äldre personer ofta är mer öppna för beröring och att de verkar uppskatta den. (modernpsykologi.se)
 • Sanningen är att beröring i rätt mängd - och av rätt personer - kan göra mycket för att förbättra din hälsa i alla avseenden. (ugglamassage.se)
 • En del personer har en mycket besvärande smärtsam överkänslighet för beröring eller kyla. (lakemedelsverket.se)
 • Dessutom uppstår ofrivillig beröring vid trängsel. (wikipedia.org)
 • Behovet av beröring ökar dessutom vid sjukdom, skador och funktionshinder. (mindz.se)
 • På varje arbetsplats kan vardaglig beröring göra stor skillnad för varje anställd och sänka sjukskrivningstalen. (mindz.se)
 • Men en behaglig beröring mellan två människor ger något mer. (liu.se)
 • Jämfört med kontrollpersoner skattade anlagsbärarna långsam beröring som mindre behaglig. (liu.se)
 • Förmågan att skilja mellan en behaglig och en obehaglig beröring verkar vara medfödd. (fof.se)
 • Vi är en forskargrupp på Göteborgs universitet som är intresserade av att studera bearbetning av behaglig beröring och musik i samband med ordbedömning. (studentkaninen.se)
 • Forskarna undersökte hur de olika sorternas beröring var kopplade till aktivitet i olika delar av hjärnan. (forskning.se)
 • Vid egen beröring minskar aktiviteten i flera olika delar av hjärnan. (forskning.se)
 • Om bekräftelse, beröring och uppmärksamhet är bra för barns utveckling, om vi tänker på dessa som viktiga delar i det vi kallar omsorg, om det är grunden till den trygghet som alla i branschen säger att de vill jobba för, varför ser man inte mer av det redan nu? (wordpress.com)
 • Egen beröring minskade aktiviteten i flera olika delar av hjärnan, så att man helt enkelt märker av den mindre. (4health.se)
 • Men behovet av beröring kvarstår. (tv4.se)
 • Beröring sänker stressnivån och behovet att försvara sig. (expressen.se)
 • Beröring är en vandringsutställning vars karaktär bekräftas om och om igen, för i varje nytt utställningsutrymme visas nya verk och en helhet med annorlunda betoning. (proartibus.fi)
 • De har funnit att hjärnan dämpar bearbetningen av känselintrycken från egen beröring. (forskning.se)
 • Sätt upp ett mål på 10 till 15 kontinuerliga minuter av beröring per dag, siktar på måttligt tryck, säger Field. (lamareschale.org)
 • Med ökad beröring kan vi skapa ännu bättre arbetsplatser, större sammanhang där människor känner delaktighet och växer som individer vilket gynnar hela samhället, gruppen eller arbetsplatsen. (mindz.se)
 • När jag anordnar kurser för kvinnor brukar jag låta en stunds beröring ingå. (blogspot.se)
 • Här tar jag snarare upp hur beröring fastnar på det som berörs. (ickevald.net)
 • Det är med glädje jag ser hur somatisk sexutbildning sprids och det kommer fler och fler möjligheter att gå i coachning, terapi, få sessioner och behandlingar där beröring inte skambeläggs utan utforskas som ett steg till mer njutning och personlig utveckling. (sofiakreissl.se)
 • Men i ett teoretiskt arbete av vårfranska kollega V Hayward utreddes idetalj alla typer av information som kanuppstå vid olika typer av beröring. (neurologiisverige.se)
 • För att förstå hur interaktionen mellan två människor påverkas av affektiv beröring behöver hon först veta exakt hur det fungerar i en enskild hjärna. (liu.se)
 • Denna änglalika och milda schampokaka är en riktig gudagåva (med en gudomlig doft) för hår som behöver en extra varsam beröring. (lush.com)
 • Bebisar använder sina händer hela tiden och de dör utan beröring. (sofiakreissl.se)
 • Anlagsbärarna har minskat antal av en sorts nerver som leder signaler om beröring och smärta till hjärnan, så kallade C-trådar. (liu.se)
 • Ont i leder o obehag vid beröring. (netdoktor.se)
 • Beröring leder oss på så sätt bort från traditionellt mångfaldstänkande: dom är som dom är, låt dom vara som dom är. (ickevald.net)
 • Beröring ger en form av stödkänsla, att vi grundas och jordas, samt att det går upp signaler till hjärnan som gör att vi blir lugnare, mindre oroliga, får lägre blodtryck, alltså blir mindre stressade. (kroppsterapeuterna.se)
 • Den kan mäta förändringar i kroppstemperatur samt känna av både solljus och en varm beröring. (liu.se)
 • Sex är inte skadligt men det som patriarkatet, Disney och kyrkan i historien (jag älskar dagens svenska kyrka) har gjort med sex och beröring är dock en katastrof. (sofiakreissl.se)