• vissa former kan minska bentäthet, även i elitidrottsmän. (strongguru.org)
 • Forskare från Bone & Joint skadeförebyggande & Rehabilitation Centre vid University of Michigan granskad forskning så långt tillbaka som 1961 för att avgöra vilken inverkan motion har på bentäthet och benhälsa. (strongguru.org)
 • Den vanligaste metoden att mäta bentäthet är en form av röntgenteknik som kallas DEXA. (aleris.se)
 • Flera studier fann lägre bentäthet i elit nivå cyklister som tränar i timmar på cykeln. (strongguru.org)
 • Vibrationsträning har i studier visat god effekt på tillväxt av bentäthet och motverkar därvid benskörhet. (clubactive.se)
 • Vilka typer av motion främja bentäthet? (strongguru.org)
 • De fann tre egenskaper av motion har störst inverkan på ökad bentäthet. (strongguru.org)
 • De sade att ökningar i bentäthet kan fås i så lite som 12 till 20 minuter av viktbärande motion, tre dagar i veckan. (strongguru.org)
 • De fann tre egenskaper av motion har störst inverkan på ökad bentäthet. (strongguru.org)
 • Minskad bentäthet (osteopeni eller osteoporos) uppskattas förekomma hos ungefär 44 procent av personer över 65 år. (terveyskirjasto.fi)
 • Osteoporos är ett tillstånd med minskad bentäthet. (6miljonerklubben.com)
 • Man vet redan att ämnet har en positiv inverkan på patienter med en minskad bentäthet. (nyteknik.se)
 • MorEPA MOVE för aktiva personer och idrottare samt för äldre som vill bibehålla muskelmassa och bentäthet. (upgrit.se)
 • Man kan ha dålig bentäthet och för lite muskelmassa. (kostdoktorn.se)
 • Låg bentäthet ökar risken för frakturer. (wikipedia.org)
 • Hos äldre personer, som i allmänhet har låg bentäthet, är fallolyckor den största orsaken till frakturer. (terveyskirjasto.fi)
 • För att bedöma risken för frakturer kan beräkningsverktyget FRAX användas, vid sidan av mätning av bentäthet och klinisk utvärdering av medicinsk personal. (terveyskirjasto.fi)
 • Att konsumera mjölk är förknippat med en högre bentäthet , men har inget samband med risken för frakturer. (lrf.se)
 • Normal bentäthet betyder inte att personen inte kan få en fraktur, men risken ökar alltid när bentätheten minskar. (terveyskirjasto.fi)
 • En fraktur uppstår när skelettet inte klarar av den kraft det utsätts för, vilket kan bero på kalciumbrist eller låg bentäthet. (runnersworld.se)
 • Genom-wide association studier har kunnat identifiera ett antal gener kopplade till bentäthet och fraktur, men ingen kan ännu användas kliniskt. (lu.se)
 • Personer med tidigt grånande hår har 4,4 gånger så hög risk att ha osteopeni [1] (låg bentäthet) visar forskning. (greatlife.se)
 • Vibrationsträning har i studier visat god effekt på tillväxt av bentäthet och motverkar därvid benskörhet. (clubactive.se)
 • Bentäthet, benmineraldensitet eller benmassa (BMD) är ett med vanligen absorptionsfotometri eller röntgen uppskattat mått på hur mycket mineralmassa som skelettets benvävnad består av. (wikipedia.org)
 • Den används för att analysera skelettets bentäthet och förhållandet mellan muskel- och fettmassa i kroppen. (sok.se)
 • Skelettets hållfasthet reflekterar kombinationen av två viktiga egenskaper: bentäthet och benkvalitet 4. (docplayer.se)
 • Ju lägre bentäthet desto större är risken för benbrott. (aleris.se)
 • Det visade sig att låg bentäthet i handen ökar risken avsevärt för höftfraktur senare i livet. (vardfokus.se)
 • Susanne Eriksson har undersökt 120 friska åttaåringars näringsintag, kropps-sammansättning och bentäthet. (kostdemokrati.se)
 • Storleken, hastighet och frekvens av stammen under träning spelar alla en roll i utvecklingen av större bentäthet, men forskarna inte avgöra vilken som är den viktigaste av de tre. (strongguru.org)
 • Näringsbrist kan leda till försämrad ämnesomsättning, lägre bentäthet och en rubbad hormonbalans. (wikipedia.org)
 • Den innehåller höga förhållanden av näringsämnen som är stödjande kvinnliga hormonbalans, bentäthet och kardiovaskulär hälsa. (klokast.se)
 • 2.5) och normal bentäthet (T-score -1 eller högre). (greatlife.se)
 • Forskare från Bone & Joint skadeförebyggande & Rehabilitation Centre vid University of Michigan granskad forskning så långt tillbaka som 1961 för att avgöra vilken inverkan motion har på bentäthet och benhälsa. (strongguru.org)
 • Dessa forskare fann att löpning och jogging har mindre påverkan på bentäthet på grund av de upprepade benet stress. (strongguru.org)
 • - Våra resultat visar att protesens stabilitet, ledskålens rörlighet och patientens bentäthet inte påverkas negativt av belastning direkt efter operation. (dinamediciner.se)
 • Och det visade sig att långdistanslöparna, både de kvinnliga och manliga, hade betydligt högre bentäthet än övriga. (giboxen.se)
 • Man hittade inga samband mellan bentäthet och ståskalsanvändning. (anhoriga.se)
 • Faktorer som har ett samband med benägenhet att drabbas av stressfrakturer är dålig kosthållning, låg bentäthet, oregelbundna menstruationer och lågt BMI. (marathon.se)
 • Vi kan även genomföra mätningar av kroppssammansättning, bentäthet, hjärtscanning samt avancerade blod- och muskeltester. (gu.se)
 • K-vitamin är nödvändigt för blodets koagulering samt har en betydelse för bentäthet. (vasabladet.fi)