• Där upptäckte han att aldehyder, om de löses i en kaliumhydroxidlösning i etanol, kan uppdelas till motsvarande syra och alkohol, till exempel från bensaldehyd till bensoesyra och bensylalkohol, den så kallade Cannizzaro-reaktionen. (wikipedia.org)
 • Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på lokalt applicerad bensylalkohol. (medikament.se)
 • Hjälpämne med känd effekt: Bensylalkohol 9 mg/ml För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1. (studylibsv.com)
 • Bensylalkohol aktuellt är för behandling av huvudlöss endast. (medikament.se)
 • Propyless innehåller endast en mycket liten mängd bensylalkohol som konserveringsmedel. (doktorn.com)
 • Sluta använda bensylalkohol och zinkacetat och ring din läkare omedelbart om du har någon typ av allvarlig hudreaktion efter applicering av lotion. (medikament.se)
 • Bensylalkohol-zinkacetat topikal 10% -2% kräm, bensylalkohol-zinkacetat topikal 10% -2% lotion: Applicera på drabbade området upp till 3 gånger dagligen. (medikament.se)
 • Bensylalkohol-zinkacetat topikal 10% -2% kräm: 2 år eller äldre: Applicera på drabbade området upp till 3 gånger daily.Benzyl alkohol-zinkacetat topikal 10% -2% lotion: 6 år eller äldre: Applicera på drabbade området upp till 3 gånger dagligen. (medikament.se)
 • Intravenös administrering av konserveringsmedlet bensylalkohol har förknippats med allvarliga biverkningar, inklusive "gasping syndrome", och död hos barn. (studylibsv.com)
 • Bensylalkohol topisk (för huden) är en anti-parasit medicinering. (medikament.se)
 • Kombinationen av bensylalkohol och zinkacetat topisk (för huden) används för att behandla klåda, hudutslag, oozing, eller annan irritation som orsakas av insektsbett eller genom att komma i kontakt med giftig murgröna, giftig ek, eller gift sumak. (medikament.se)
 • Tillämpa bensylalkohol och zinkacetat topisk till de drabbade hudområdena en till tre gånger per dag. (medikament.se)
 • Vad är bensylalkohol aktuellt? (medikament.se)
 • Bensylalkohol aktuellt används för att behandla huvudlöss hos personer i åldern 6 månader och 60 år gamla. (medikament.se)
 • Bensylalkohol aktuellt kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide. (medikament.se)
 • Du bör inte använda bensylalkohol aktuellt om du är allergisk mot det. (medikament.se)
 • För att vara säker bensylalkohol aktuellt är säkert för dig, berätta för din läkare om du har några villkor som gör huden känslig. (medikament.se)
 • Det är inte känt om bensylalkohol aktuellt passerar över i bröstmjölk. (medikament.se)
 • Hur ska jag använda bensylalkohol aktuellt? (medikament.se)
 • Använd en handduk för att täcka ansiktet och ögonen samtidigt som bensylalkohol aktuellt. (medikament.se)
 • Du kan schamponera håret när som helst efter att ha använt bensylalkohol aktuellt. (medikament.se)
 • Undvik att få bensylalkohol aktuellt i ögon, mun eller vagina. (medikament.se)
 • Vilka andra droger påverkar bensylalkohol aktuellt? (medikament.se)
 • Vad är bensylalkohol och zinkacetat aktuellt? (medikament.se)
 • Vad är den viktigaste informationen jag bör veta om bensylalkohol och zinkacetat aktuellt? (medikament.se)
 • Du bör inte använda detta läkemedel om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot bensylalkohol och zinkacetat aktuellt. (medikament.se)
 • Vad ska jag undvika när du använder bensylalkohol och zinkacetat aktuellt? (medikament.se)
 • Dessutom är användningen av läkemedlet kontraindicerat för personer med överkänslighet mot dess komponenter: alkohol baserad på lanolin i en salva eller bensylalkohol i en kräm. (taylrrenee.com)
 • Risken för toxicitet beror på mängden bensylalkohol som administreras samt leverns kapacitet för nedbrytning. (studylibsv.com)
 • Kemisk formel: C7H8O Detta är 2 ml bensylalkohol farmaceutisk kvalitet levereras i HDPE-flaska med tätningsskydd. (kanyler.se)