• Benspyren är ett exempel, ett bevisat cancerframkallande ämne som består av endast kol och väte. (ungdomar.se)
  • Margarin tillverkas ur denna genom ytterligare tuffa kemiska processer som lämnar kvar giftiga rester, som små mängder av benspyren och nickel. (weebly.com)
  • Gång på gång tar de ställning för produkter som industrin behöver - fast de bevisligen innehåller giftiga ämnen (som benspyren i becel eller akrylamid i mat) eller är sjukdomsframkallande för oss (som omestrade fetter och industritransfetter). (ehdin.com)