• Benskörhet (osteoporos) är en sjukdom, som leder till att skelettet förlorar en del av sitt kalciuminnehåll och sin styrka. (netdoktor.se)
 • Benskörhet, som också kallas osteoporos, innebär att hållfastheten i skelettet blir nedsatt som en följd av sjukdom eller åldrande. (kunskapsguiden.se)
 • Benskörhet, även kallat osteoporos, är en åkomma vid vilken mer benvävnad bryts ner än produceras, vilket medför att benen mjuknar och att risken ökar för benbrott och att ryggkotorna sjunker ihop. (dokteronline.com)
 • Benskörhet (osteoporos) är en av våra vanligaste folksjukdomar. (ltu.se)
 • Benskörhet (osteoporos) är vanligt i Sverige. (kurera.se)
 • Orden osteopeni, benskörhet och osteoporos berättar alla tre något om h bentätheten eller bendensiteten i skelettet. (resurfacingscan.be)
 • Vid benskörhet eller osteoporos är det så kallade T-score värdet som fastställdes med skannern -2.5 eller lägre, vid osteopeni ligger den mellan -1 och -2.5, vid -1 och högre har du normal bentäthet eller densitet. (resurfacingscan.be)
 • Osteoporos, benskörhet, är en vanlig sjukdom som drabbar nästan en tredje del av Sveriges befolkning när vi blir äldre. (osteoporos.se)
 • Utredning av eventuell benskörhet (osteoporos). (capiostgoran.se)
 • Långvarig brist kan eventuellt ge förhöjd risk för benskörhet (osteoporos). (apomera.se)
 • Benbrott (frakturer) kan vi alla drabbas av vid olyckor, men kan vid benskörhet uppstå spontant eller vid lättare påfrestningar, till exempel en snubbling eller ett tungt lyft. (netdoktor.se)
 • Varje år drabbas varannan kvinna och var fjärde man över 50 av benskörhet. (boneprox.se)
 • Många svenskar drabbas av höftfrakturer på grund av benskörhet. (osteoporos.se)
 • Kvinnor har större risk att få benskörhet. (kunskapsguiden.se)
 • Cirka 50 procent av alla kvinnor och 25 procent av alla män beräknas löpa risk för att få en fraktur på grund av benskörhet under sin livstid. (kunskapsguiden.se)
 • Kvinnor i eller efter klimakteriet är extra känsliga för benskörhet: då mindre östrogenhormon produceras bryts mer benvävnad ner hos dem. (dokteronline.com)
 • Hos äldre kvinnor är ofta benskörhet en bidragande orsak till frakturen. (capiostgoran.se)
 • Vanligast hos kvinnor eftersom benskörhet är vanligare förekommande hos kvinnor. (capiostgoran.se)
 • Risken för benskörhet minskar om du är fysiskt aktiv och inte röker. (1177.se)
 • Det finns olika sätt att minska risken för benskörhet. (1177.se)
 • Fysisk aktivitet minskar risken för benskörhet. (1177.se)
 • Rökning ökar risken för benskörhet på flera sätt. (1177.se)
 • Svenska forskare har nu lyckats hitta den genvariant som orsakar benskörhet hos människor, och det här slår fast att risken för att bryta ben vid t ex ett fall har en stark ärftlig faktor. (sverigesradio.se)
 • Risken är starkt kopplad till stigande ålder och livstidsrisken för en kvinna i Sverige att få en fraktur beroende på benskörhet är så hög som 50% och cirka 25% för män. (netdoktor.se)
 • En längre tids behandling med kortison i tablettform ökar risken för benskörhet, vilket bör uppmärksammas av sjukvården. (netdoktor.se)
 • Benskörhet leder till minskad hållfasthet och ökar risken för frakturer. (kunskapsguiden.se)
 • En frisk människa har en balans mellan nedbrytning och uppbyggnad av ben men när man lider av benskörhet är skelettet skörare och risken för att få benbrott ökar. (kurera.se)
 • Lågt långtidsintag av kalcium ökar risken för benskörhet/benbrott. (stegforhalsa.se)
 • Vi säljer kosttillskott som kalciumtabletter och receptfria läkemedel som innehåller kalcium, särskilt viktigt för benstommens uppbyggnad hos barn och gravida och minskar risken för benskörhet. (apomera.se)
 • Benskörhet innebär att skelettet blir svagare och att du lättare kan få benbrott. (1177.se)
 • Benskörhet innebär att benvävnaden i skelettet minskar och förändras i sin struktur. (kunskapsguiden.se)
 • Benskörhet upptäcks vanligtvis inte förrän man får ett benbrott eller en spricka i skelettet. (kurera.se)
 • Så ska benskörhet behandlas och därmed frakturer förebyggas, behöver bentätheten mätas och eventuell benskörhet upptäckas. (netdoktor.se)
 • Misstanke om benskörhet kan väckas i förbigående vid upptäckt av frakturer. (netdoktor.se)
 • Det beräknas att ungefär 70 000 frakturer inträffar per år på grund av benskörhet. (kunskapsguiden.se)
 • Lyckligtvis finns det nu effektiva behandlingar mot benskörhet som kan bevara skelettets styrka och förhindra frakturer. (osteolink.org)
 • Stillasittande livsstil och dålig kost har gjort att benskörhet blivit en folksjukdom. (boneprox.se)
 • Har man en gång fått ett benbrott som orsakats av benskörhet löper man större risk för ytterligare benbrott. (netdoktor.se)
 • Efter ett år var jag hos tandläkaren och såg att dom analyserade risk för benskörhet på röntgenbilder. (boneprox.se)
 • Därför är det inte korrekt att neka personer med benskörhet en ytersättning! (resurfacingscan.be)
 • En av de vanligaste läkemedelsbehandlingarna vid benskörhet ger upphov till en tidigare okänd kristallbildning i benens celler, visar en studie vid Sahlgrenska akademin. (gu.se)
 • Benskörhet ger inga symtom förrän det uppstår en fraktur, till exempel spontana benbrott eller kotkompressioner. (netdoktor.se)
 • Behandling av armfraktur hos äldre samt hur patienter med benskörhet upplever mötet med vården är en film från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. (kunskapsguiden.se)
 • Benskörhet beror på att balansen mellan nedbrytningen och uppbyggnaden av kroppens skelett är rubbad, så att mer ben bryts ner än vad som återbildas. (1177.se)
 • Att Sverige har mest benskörhet i världen beror inte bara på D-vitaminbrist. (kurera.se)
 • Varför är då benskörhet så vanligt? (kurera.se)
 • Benskörhet är en av de stora folksjukdomarna i Sverige. (netdoktor.se)
 • I Sverige lider var tredje kvinna och var sjätte man över 70 år av benskörhet. (kurera.se)
 • Läkaren brukar ställa frågor bland annat om din livsstil och om du har någon genetisk släkting som har benskörhet. (1177.se)
 • Kalcium- och/eller D3-vitamintillskott kan fungera förebyggande, men tas även för behandling vid konstaterad benskörhet. (dokteronline.com)
 • Många tror att vi borde dricka mer mjölk eftersom den innehåller kalcium, vilket stärker ben, för att förhindra benskörhet . (stegforhalsa.se)
 • Även det är viktigt att äta mat med kalcium , är det lika viktigt att undvika mat som avlägsnar det från din kropp och potentiellt förvärrar benskörhet. (stegforhalsa.se)
 • Boneprox analyserar din tandröntgenbild och ger dig ett personligt svar med information om du ligger i riskzonen för benskörhet eller ej. (boneprox.se)
 • Läs mer om behandling med läkemedel vid benskörhet. (1177.se)
 • Vid konstaterad benskörhet bör läkarundersökning och vissa blodprov tas för att finna orsaken till benskörheten vilket ger underlag för rådgivning om livsstil och lämplig behandling. (netdoktor.se)
 • Misstänker man att man har benskörhet kan man genomgå en bentäthetsmätning för att få rätt diagnos. (kurera.se)
 • Benskörhet kan också vara ett indirekt tecken på andra sjukdomar som kan behöva utredas och behandlas. (netdoktor.se)
 • Home » Hälsa » Sjukdomar » Förhindrar mjölkprodukter verkligen benskörhet? (stegforhalsa.se)
 • Även en viss kroppslig åkomma eller medicinintag kan orsaka benskörhet. (dokteronline.com)
 • Är du i riskzonen för benskörhet? (kurera.se)
 • Två viktiga orsaker till benskörhet är tobaksrökning och låg fysisk aktivitet. (netdoktor.se)
 • Kan fysisk aktivitet förebygga benskörhet? (stegforhalsa.se)
 • Bilden med listan som följer lite lägre ner visar flera punkter som kan hållas som risker i samband med benskörhet. (resurfacingscan.be)
 • Även längre tids medicinering med kortisonpreparat kan leda till benskörhet. (kunskapsguiden.se)