• Bensfetamin bryts delvis ner i kroppen till amfetamin och metamfetamin, och det är troligen därifrån den aptitnedsättande effekten kommer ifrån. (wikipedia.org)