• Inte heller behandling med biperiden och levodopa/benserazid hjälpte. (lakartidningen.se)
  • Aurorix (Moklobemid) Bactrim (Sulfametoxazol och Trimetoprim) Bezalip (Bezafibrat) Herceptin (Trastuzumab) Mabthera (Rituximab) Madopark (Benserazid och Levodopa) Lariam (Meflokin) Roaccutan (Isotretionin) Tamiflu (Oseltamivir) Tarceva (Erlotinib) Valcyte (Valganciklovir) Xenical (Orlistat) Zenapax (Daclizumab) ^ "Information om läkemedelsföretaget Roche" (på sv-SE). (wikipedia.org)
  • Syftet med studien var att jämföra biotillgängligheten för Levodose® (20 mikrotabletter motsvarande en total dos på 100 mg / 25 mg levodopa / karbidopa) med två referensprodukter -Madopark® Quick (levodopa / benserazid 100/25) och Sinemet® (levodopa / karbi 100/25 mg) och att bestämma deras bioekvivalens. (sensidose.se)